16.11.2017, 14:41

Dostałeś mieszkanie w spadku? Nie musisz zwracać dopłaty MdM

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 9     / 10 (oddano 1 głosów)

Dostałeś mieszkanie w spadku? Nie musisz zwracać dopłaty MdM

Od chwili zaciągnięcia kredytu z dofinansowaniem w ramach programu MdM obowiązuje 5-letni okres ochronny. Złamanie zasad programu w tym czasie może doprowadzić do konieczności zwrotu dopłaty.

Osoby, które naruszą warunki programu Mieszkanie dla Młodych, nie zawsze będą musiały zwrócić całości środków, które zostały im przekazane w ramach dopłaty.

Obliczanie wysokości zwrotu

Wysokość kwoty, którą należy oddać Bankowi Gospodarstwa Krajowego, zależy od czasu, jaki pozostał beneficjentowi do upływu 5-letniego okresu ochronnego. Czas ten będzie naliczony od momentu zaistnienia zdarzenia, które stało się przyczyną utraty prawa do dalszego korzystania z państwowej pomocy w zakupie własnego mieszkania.

Przykład:

Jeśli dokładnie po 2,5 roku od skorzystania z MdM-u – czyli dokładnie w połowie okresu ochronnego – kupiłeś dom, będziesz musiał zwrócić 50% otrzymanego wcześniej dofinansowania.

Pełną kwotę otrzymanej dopłaty zwrócić będzie trzeba tylko w jednym przypadku: gdy jeszcze przed podpisaniem aktu ustanowienia lub przeniesienia własności wskutek nadpłaty kwota zadłużenia spadnie poniżej 50% ceny zakupu nieruchomości lub kredytobiorca całkowicie spłaci kredyt.

O fakcie naruszenia zasad programu MdM poinformować pisemnie odpowiednie organy (Bank Gospodarstwa Krajowego) powinien sam kredytobiorca. Ma na to 30 dni. Czas na zwrot dopłaty to z kolei 60 dni od chwili wystąpienia zdarzenia, wskutek którego beneficjent utracił prawo do dalszego korzystania z pomocy uzyskanej w ramach programu.

Osoby, które nie spełnią tego obowiązku, narażone są na dodatkowy koszt w postaci naliczonych odsetek ustawowych.

Zakazy obowiązujące przez 5 lat

W ciągu pierwszych pięciu lat od momentu powstania zadłużenia, czyli zaciągnięcia umowy kredytu hipotecznego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, zabronione są:

  • sprzedaż mieszkania

  • wynajęcie mieszkania

  • zmiana sposobu użytkowania lokalu, która wiązałaby się z brakiem możliwości zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych

  • zakup innego mieszkania lub domu (nawet jako tylko jego współwłaściciel)

  • wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata kredytu w kwocie powodującej zmniejszenie salda zadłużenia po poziomu poniżej 50% ceny zakupu nieruchomości

Co ze spadkiem?

Ustawa o MdM wyraźnie zabrania beneficjentom programu podejmowania działań, których skutkiem byłoby wejście w posiadanie całości lub części innej nieruchomości mieszkalnej. Wyjątek jest jeden: spadek. Jeśli Ty i/lub Twój małżonek odziedziczycie dom lub mieszkanie po rodzinie, możecie spać spokojnie. BGK nie upomni się o zwrot dofinansowania.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (16.11.2017).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
900 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora