Słownik finansowy: S
Dostępne hasła

Spłata kredytu - słownik finansowy

Spłata kredytu

Spłata kredytu to proces polegający na sukcesywnym zwrocie środków pożyczonych kredytobiorcy przez bank (kredytodawcę) wraz z przysługującymi odsetkami.
Spłata kredytu zwykle odbywa się w cyklu miesięcznym, czyli kredytobiorca co miesiąc, w formie raty, oddaje część kapitału oraz określoną kwotę odsetek.

Raty równe i malejące

Spłata kredytu może odbywać się w formie rat równych lub malejących. W pierwszym systemie, przy założeniu stałego oprocentowania kredytu, każda z rat ma identyczną wysokość. Z kolei raty malejące, zgodnie z nazwą, z każdym kolejnym miesiącem są coraz niższe (przyjmując stałość oprocentowania). Raty malejące w początkowej fazie spłaty kredytu (ok. 35 proc.) są wyższe od rat równych, i to nawet o kilkaset złotych. Z drugiej strony, w przypadku długoletnich kredytów hipotecznych osoby, które zdecydowały się na raty równe, zapłacą kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej w ramach odsetek.

Dla przykładu, w przypadku kredytu na 25 lat na 300 tys. zł o oprocentowaniu 5 proc. (oprocentowanie stałe, dla przejrzystości wyliczeń) raty równe będą miały wysokość ok. 1 754 zł, zaś raty malejące od 2 250 zł na początku do 1 004 zł na samym końcu okresu spłaty. Łącznie w ramach rat równych odda się bankowi ok. 226 tys. zł odsetek, zaś wybierając raty malejące kwota ta będzie o ponad 38 tys. zł niższa.

Ile trwa spłata kredytu?

Długość okresu spłaty każdego kredytu reguluje oczywiście umowa między kredytobiorcą a bankiem. W przypadku kredytów gotówkowych zwykle to czas od 3-6 miesięcy do 8-10 lat, ale już przy kredytach hipotecznych - od ok. 5 lat maksymalnie do 35 lat. Spłaty kredytu, całkowitej lub częściowej, można jednak także dokonać wcześniej niż wynika to z umowy kredytowej (choć bywają zapisy ograniczające wysokość jednorazowej wcześniejszej spłaty). Wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej prowizji wobec banku.

Niektóre banki dają także możliwość czasowego zawieszenia spłaty całego kredytu, albo tylko jego części kapitałowej.