Słownik finansowy: W
Dostępne hasła

Wycena - słownik finansowy

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to, w przypadku kredytów czy pożyczek hipotecznych, oszacowanie przez bank lub firmę zewnętrzną wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Celem wyceny nieruchomości jest porównanie wysokości wnioskowanej kwoty kredytu z wartością nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania. Każdy bank ustala własny maksymalny akceptowalny poziom wskaźnika LtV (Loan-to-Value), czyli stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości. Bezwzględnie nie może być on jednak wyższy od 95 proc. (w 2014 r.) oraz 90 proc. (od 2015 r.) - na mocy rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyceny nieruchomości dokonuje się po wstępnej decyzji kredytowej banku, podjętej na podstawie oceny zdolności kredytowej klienta.

Kto przeprowadza wycenę nieruchomości?

Nieruchomość może wycenić pracownik banku albo zewnętrzny rzeczoznawca majątkowy. Procedura zależy od każdego banku.

Banki dokonując wyceny nieruchomości, bazują na danych dostarczonych przez dewelopera lub właściciela nieruchomości, a także danych zebranych w drodze inspekcji lokalu. Wycena nieruchomości  polega głównie na porównaniu wycenianej nieruchomości z innymi nieruchomościami podobnymi do niej (pod względem lokalizacji, metrażu, standardu wykończenia, technologii budowlanej itp.), i jest zwykle dość niedokładna.

Rzeczoznawca majątkowy jest z kolei osoba posiadająca specjalne uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (potwierdzone zdanym egzaminem ministerialnym i wpisem do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych). Sporządza on wycenę nieruchomości w postaci operatu szacunkowego, czyli dokumentu urzędowego stanowiącą autorską opinię na temat wartości nieruchomości, wyliczoną na podstawie dużo dokładniejszych metod niż banki.

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Cena za wycenę nieruchomości wynosi nawet do ok. 1 tys. zł w przypadku domów jednorodzinnych, wycena mieszkań jest zwykle o około połowę tańsza.

Jeśli klient składa wnioski kredytowe do kilku banków, powinien postarać się, aby jedna wycena nieruchomości była akceptowana przez wszystkie banki. W ten sposób zaoszczędzi się na opłatach związanych z wyceną.