Słownik finansowy: W
Dostępne hasła

Wypis z rejestru gruntów - słownik finansowy

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów to dokument zawierający najważniejsze informacje o danej działce. Służy do celów informacyjnych, oraz jest wydawany na potrzebę postępowań administracyjnych. Wydawany jest w odpowiednim Starostwie Powiatowym, w wydziale zajmującym się ewidencją gruntów.

Co zawiera wypis z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów zawiera szereg danych dotyczących danej działki. Są to m.in. nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej, dane właściciela (albo dzierżawcy czy władającego), identyfikator działki, klasa gleboznawcza gruntu, nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej, numer jednostki rejestrowej, powierzchnię czy numer Księgi Wieczystej.

Po co wypis z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów jest konieczny do dołączenia do wniosków o kredyt na zakup działki, domu lub budowę domu. Dokument ten jest wymagany także w postępowaniach sądowych (np. przy rozpatrywanie spraw o zasiedzenie), przy wykonywaniu projektu budowlanego, zawieraniu umowy notarialnej czy zakładaniu księgi wieczystej danej nieruchomości.

Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów?

Aby uzyskać wypis z rejestru gruntów, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wnioskodawca, poza swoimi danymi osobowymi, musi w nim podać numery ewidencyjne działek, o wypis których wnioskuje, a także numer karty mapy, numer księgi wieczystej, numer obrębu czy adres działki. Konieczne jest także określenie celu wnioskowania o wypis. Dostarczenie wypisu z rejestru gruntów może nastąpić pocztą, lub wnioskodawca może sam odebrać dokument. Termin załatwienia całej sprawy to zwykle kilka dni.

O wypis z rejestru gruntów mogą starać się m.in. właściciele nieruchomości czy organy samorządu terytorialnego, a także każda osoba, o ile wykaże interes prawny w uzyskaniu tego dokumentu.

Opłata za uzyskanie wypisu z rejestru gruntów to zwykle maksymalnie kilkanaście złotych.

Bywa, że zamówienie wypisu z rejestru gruntów można złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednie platformy internetowe.