Słownik finansowy: S
Dostępne hasła

Sąd wieczystkoksięgowy - słownik finansowy

Sąd wieczystoksięgowy

Sąd wieczystoksięgowy to organ władzy sądowniczej, którego zadaniem jest rozpatrywanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Po rozpatrzeniu wniosku (np. o zmianę właściciela, założenie księgi wieczystej, wpis hipoteki itd.) sędzia może wniosek oddalić lub rozpatrzyć pozytywnie i wpisać żądanie do odpowiedniego działu księgi wieczystej. Po dokonaniu wpisu i uprawomocnieniu się go właściciel nieruchomości i wnioskodawca (mogą to być te same lub 2 różne osoby) otrzymują pisemne zawiadomienie o tym fakcie.