Słownik finansowy: P
Dostępne hasła

Promesa - słownik finansowy

Promesa

Promesa to pisemne zobowiązanie się do dokonania jakiejś czynności. W przypadku kredytów - promesa kredytowa to deklaracja banku, że udzieli kredytu danej osobie czy podmiotowi. Często taki dokument od banku jest istotny m.in. dla klientów kupujących nieruchomości, czy firm czyniących inwestycje.

Po co promesa?

Promesa jest rodzajem niepełnej decyzji banku o udzieleniu kredytu do danej kwoty, powziętej na podstawie analizy wiarygodności kredytowej klienta. Promesa ma określony „termin ważności”, po którym sytuacja kredytobiorcy musi zostać ponownie zbadana. Zwykle to okres do 60 dni. Czas wydania promesy to zazwyczaj ok. 2 dni.

Promesa kredytowa nie stanowi gwarancji uzyskania kredytu. Bank może się wycofać z kredytowania, jeśli np. kredytowana nieruchomość nie spełni warunków stawianych przez bank. Bywa, że promesa ma jedynie charakter informacyjny (o możliwości zdobycia kredytu), i jest niewiążącą obietnicą.

Promesa jest istotna np. wówczas, gdy kredytobiorca jeszcze przed zaciągnięciem kredytu musi uiścić jakieś bezzwrotne świadczenie (np. zadatek dla dewelopera). W przypadku inwestycji wspieranych dotacjami promesa kredytowa stanowi potwierdzenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Nie wszystkie banki stosują promesy kredytowe. Te, które ich udzielają, pobierają za to opłatę w wysokości zwykle nie niższej niż 100 zł, do kilkuset złotych.

Promesa gwarancji lub poręczenia

Banki komercyjne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (bank Skarbu Państwa) mogą udzielać także m.in. promes poręczenia czy gwarancji. To dokument zawierający przyrzeczenie banku, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków w oznaczonym terminie, wystawi mu gwarancję bankową albo poręczy mu kredyt.