Słownik finansowy: P
Dostępne hasła

Przewalutowanie - słownik finansowy

Przewalutowanie

Przewalutowanie to w przypadku kredytów hipotecznych zmiana waluty zobowiązania, natomiast w przypadku przelewów zagranicznych czy transakcji kartą za granicą - przeliczenie kwoty płatności z waluty transakcji na walutę rozliczeniową karty kredytowej lub walutę konta.

Przewalutowanie kredytu

Przewalutować można zarówno kredyt hipoteczny walutowy na złotowy lub w innej walucie obcej, jak i zamienić kredyt w złotych na kredyt walutowy. Jednak przewalutowanie na walutę obcą jest obecnie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy kredytobiorca zarabia w tejże walucie.

Przewalutowanie warto gruntownie przemyśleć, gdyż często jest ono zupełnie nieopłacalne w danym momencie. Tak dzieje się w sytuacji, gdy waluta kredytu umocniła się wobec waluty, na którą kredyt ma być przewalutowany. Dla przykładu, w 2008 r. kredyty we frankach szwajcarskich były udzielane przy kursie nawet 2 zł za 1 franka. Po roku frank podrożał do poziomu 3 zł, i zadłużenie kredytobiorców w przeliczeniu na złote było o kilkadziesiąt procent wyższe niż w momencie zaciągania kredytu. Przewalutowanie kredytu we frankach w takiej sytuacji byłoby więc zrealizowaniem długu, który sam spadnie, gdy frank osłabi się względem złotego. Zasadniczo o jakichkolwiek korzyściach z przewalutowania można mówić m.in. gdy kurs pierwotnej waluty kredytu będzie niższy niż w momencie zaciągania kredytu, aczkolwiek pod uwagę należy wziąć także wysokość oprocentowania obu kredytów.

Każdy bank indywidualnie ustala prowizje za przewalutowanie kredytu, niemniej zwykle wynosi ona ok. 1 proc. zadłużenia.

Przewalutowanie transakcji za granicą

W przypadku płatności za granicą kartą kredytową czy kartą do konta, jak i przelewów za granicą, banki stosują przewalutowanie w celu pobrania z konta czy rachunku karty odpowiedniej sumy stanowiącej równowartość kwoty wykonanej transakcji. Banki dokonują przewalutowania po własnym kursie sprzedaży danej waluty, który jest zwykle wyższy od kursu kantorowego.
Niektóre banki za przewalutowanie pobierają opłaty w wysokości kilku procent wartości transakcji.