Słownik finansowy: P
Dostępne hasła

Podatek od zysków kapitałowych - słownik finansowy

Podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych to podatek od wynagrodzenia z danej inwestycji na rynku kapitałowym lub z oszczędnościowego produktu bankowego. Wynosi 19 proc. Podatek od zysków kapitałowych jest potocznie nazywany "podatkiem Belki" od nazwiska ministra finansów, który w 2002 r. go wprowadził.

Produkty bankowe a podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych jest pobierany od odsetek wygenerowanych przez lokaty terminowe, konta oszczędnościowe czy rachunki osobiste. Jest on automatycznie ściągany przez bank, deponent nie musi samemu rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

Kwota podatku od zysków kapitałowych jest zaokrąglona do równej liczby groszy, zawsze w górę. Wobec tego w przypadku odsetek w wysokości 1 gr (taki zysk może wypracować np. konto osobiste) podatek także wyniesie 1 gr, więc deponent "na rękę" nie zarobi nic. Taka sytuacja ma jednak miejsce wyłącznie przy bardzo niskich kwotach. Do marca 2012 r. funkcjonowały także tzw. lokaty antybelkowe, które pozwalały na ominięcie podatku od zysków kapitałowych dzięki codziennej kapitalizacji odsetek. Na skutek luki w przepisach od odsetek w wysokości maksymalnie 2,49 zł nie był pobierany podatek. Jednak w końcu ustawę "uszczelniono", i lokaty z dzienną kapitalizacją straciły swój sens.

W kontekście oprocentowania lokat czy kont oszczędnościowych warto pamiętać, iż banki podają je brutto, czyli nieskorygowane o podatek od zysków kapitałowych. Dlatego sprawdzając oferty należy mieć na uwadze, że np. na lokacie na 5 proc. deponent "na rękę" zarobi tylko 4,05 proc., reszta zostanie pobrana w ramach podatku od zysków kapitałowych.

Podatek od zysków kapitałowych a inne inwestycje

Podatek Belki jest także pobierany m.in. od zysków z funduszy inwestycyjnych, inwestycji na giełdzie, czy na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. W przypadku funduszy inwestycyjnych podatek jest automatycznie potrącany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w momencie zbycia jednostek uczestnictwa. Podobnie jest w przypadku IKE, co więcej - podatek w określonych sytuacjach można ominąć. Inwestując na giełdzie, z podatku od zysków kapitałowych należy rozliczyć się samodzielnie, składając w Urzędzie Skarbowym PIT-38.