Słownik finansowy: P
Dostępne hasła

Poręczenie kredytu - słownik finansowy

Poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu to forma zabezpieczenia kredytu polegająca na zobowiązaniu się innej osoby do spłaty całości lub części zobowiązania w sytuacji gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku.

Zasady poręczenia kredytu

Poręczenie kredytu jest bardzo "niewdzięczną" rolą. Poręczyciel bierze bowiem na siebie współodpowiedzialność za spłatę kredytu, z którego on wcale nie skorzysta. Poręcza całym swoim majątkiem. Co więcej, choć przed rozpoczęciem procedury egzekucji wierzytelności od poręczyciela wierzyciel powinien wyczerpać drogę egzekucji od kredytobiorcy, to jednak bywa, że wierzyciel poręczyciel bardzo szybko jest pociągany do odpowiedzialności (gdy widzi, że egzekucja z jego majątku będzie łatwiejsza, bo np. ma on wyższe dochody).

Dokumentem potwierdzającym poręczenie kredytu jest umowa poręczenia. Warto dokładnie zapoznać się z jej treścią, i ewentualnie próbować negocjować jej niektóre zapisy, np. dotyczące kwoty poręczenia - czy dotyczy ono wyłącznie kapitału kredytu (i czy całości czy tylko części) czy także odsetek i ewentualnych innych kosztów (np. kosztów egzekucji).

Poręczenie kredytu może mieć charakter terminowy (ważne tylko do danej daty) albo bezterminowe (czyli ważne aż do ostatecznej spłaty kredytu).

Poręczenie kredytu jest „widoczne” w bazie Biura Informacji Kredytowej, i może być dla poręczyciela przeszkodą aby on sam uzyskał kredyt.

Jeszcze dalej idącym zabezpieczeniem niż poręczenie kredytu jest przyłączenie się do kredytu (zostanie współkredytobiorcą).

Poręczenia BGK i inne

W przypadku kredytów dla firm poręczeń w ramach rządowych programów wsparcia przedsiębiorczości udziela Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli jedyny bank państwowy w Polsce. Za poręczenie pobiera kilkuprocentową prowizję rocznie, ale z drugiej strony - bez poręczenia firmie zdecydowanie trudniej byłoby uzyskać finansowanie.

Poza BGK, poręczeń przedsiębiorcom udzielają także fundusze poręczeniowe, często działające regionalnie.