Słownik finansowy: P
Dostępne hasła

Podatek Belki - słownik finansowy

Podatek Belki

Jest to zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych, wynoszący 19 proc. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych od zysków z produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, m.in. odsetek z lokat bankowych, kont oszczędnościowych i osobistych, przychodów z jednostek funduszy inwestycyjnych, przychodów na koncie maklerskim, odsetek od papierów wartościowych itp.

Podatek od zysków kapitałowych jest nazywany podatkiem Belki od nazwiska Marka Belki, ministra finansów który w 2002 r. wprowadził ten podatek.

Podatek Belki a zyski brutto i netto

Obecnie podatek Belki wynosi 19 proc. To oznacza, że od każdego 100 zł zysku potrącane jest automatycznie 19 zł podatku, a klient otrzymuje „tylko” 81 zł. O zysku przed uwzględnieniem podatku Belki mówi się „zysk brutto”, zaś po jego uwzględnieniu - zysk netto. Podobnie, można powiedzieć, że oprocentowanie brutto danej lokaty wynosi np. 5 proc., ale już oprocentowanie netto takiegoż depozytu to jedynie 4,24 proc. (tyle „na rękę”, czyli po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych otrzyma deponent).

Sposób rozliczeń podatku Belki

W przypadku zysków np. z produktów bankowych czy funduszy inwestycyjnych albo obligacji z rynku pierwotnego, podatek od zysków kapitałowych jest odprowadzany automatycznie. Z kolei dochody lub straty uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji, obligacji zbytych przedterminowo) lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym samodzielnie, za pomocą formularza PIT-38.

Lokaty antybelkowe

Niegdyś algorytm liczenia podatku Belki posiadał lukę (polegającą na niefortunnych zaokrągleniach), dzięki której przy częstej kapitalizacji odsetek (zwykle codziennej) i stosunkowo niewielkich kwotach depozytów (kilkanaście, do ok. 20-30 tys. zł zależnie od oprocentowania lokaty) można było uniknąć pobrania podatku od zarobionych odsetek. Tzw. lokaty antybelkowe cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem deponentów. Niestety od 2012 r. zasady naliczania podatku Belki zostały uszczelnione, i lokatą z dzienną kapitalizacją odsetek straciły sens.

Czytaj więcej: Podatek od zysków kapitałowych