Podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych to podatek od wynagrodzenia z danej inwestycji na rynku kapitałowym lub z oszczędnościowego produktu bankowego. Wynosi 19 proc. Podatek od zysków kapitałowych jest potocznie nazywany "podatkiem Belki" od nazwiska ministra finansów, który w 2002 r. go wprowadził.

Produkty bankowe a podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych jest pobierany od odsetek wygenerowanych przez lokaty terminowe, konta oszczędnościowe czy rachunki osobiste. Jest on automatycznie ściągany przez bank, deponent nie musi samemu rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

Kwota podatku od zysków kapitałowych jest zaokrąglona do równej liczby groszy, zawsze w górę. Wobec tego w przypadku odsetek w wysokości 1 gr (taki zysk może wypracować np. konto osobiste) podatek także wyniesie 1 gr, więc deponent "na rękę" nie zarobi nic. Taka sytuacja ma jednak miejsce wyłącznie przy bardzo niskich kwotach. Do marca 2012 r. funkcjonowały także tzw. lokaty antybelkowe, które pozwalały na ominięcie podatku od zysków kapitałowych dzięki codziennej kapitalizacji odsetek. Na skutek luki w przepisach od odsetek w wysokości maksymalnie 2,49 zł nie był pobierany podatek. Jednak w końcu ustawę "uszczelniono", i lokaty z dzienną kapitalizacją straciły swój sens.

W kontekście oprocentowania lokat czy kont oszczędnościowych warto pamiętać, iż banki podają je brutto, czyli nieskorygowane o podatek od zysków kapitałowych. Dlatego sprawdzając oferty należy mieć na uwadze, że np. na lokacie na 5 proc. deponent "na rękę" zarobi tylko 4,05 proc., reszta zostanie pobrana w ramach podatku od zysków kapitałowych.

Podatek od zysków kapitałowych a inne inwestycje

Podatek Belki jest także pobierany m.in. od zysków z funduszy inwestycyjnych, inwestycji na giełdzie, czy na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. W przypadku funduszy inwestycyjnych podatek jest automatycznie potrącany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w momencie zbycia jednostek uczestnictwa. Podobnie jest w przypadku IKE, co więcej - podatek w określonych sytuacjach można ominąć. Inwestując na giełdzie, z podatku od zysków kapitałowych należy rozliczyć się samodzielnie, składając w Urzędzie Skarbowym PIT-38.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Ranking lokat - listopad 2019
Podczas gdy inflacja CPI w październiku osiągnęła poziom 2,5% w ujęciu rocznym (wstępne dane GUS-u) najlepsza lokata 3M, dostępna dla wszystkich, jest oprocentowana na zaledwie 2%. Dwa razy więcej zyskać można tylko po spełnieniu dodatkowych warunków.
Ranking lokat - wrzesień 2019
Mimo stagnacji niskich stóp procentowych NBP oprocentowanie lokat ciągle spada. Aktualnie już nie trzy, a jedynie dwa banki oferują na lokacie 3M zysk 4% w skali roku. We wrześniu oprocentowanie lokaty promocyjnej o 0,2 p.p. obniżył Idea Bank.
Ranking lokat - październik 2018
Aż 4 szanse na 4% w skali roku mają osoby, które chcą w październiku 2018 r. korzystnie ulokować 10 000 zł na 3 miesiące. Niestety są ograniczenia – z promocji skorzystają tylko nowi klienci. Pozostali zyskać mogą najwyżej 2,3%.
Ranking lokat - wrzesień 2018
Aż cztery banki pozwalają zyskać 4% w skali roku na lokacie założonej we wrześniu. Ale nie bez dodatkowych warunków. Osoby, które nie spełniają wymogów uczestnictwa w promocji, mogą liczyć najwyżej na 2,3% - wynika z rankingu lokat 3M na 10 000 zł, przygotowanym przez Comperia.pl.
Ranking lokat - luty 2018
Na lokacie kwartalnej najwięcej da się zarobić 4% w skali roku – wynika z lutowego podsumowania rynkowego, przygotowanego przez Comperia.pl. Najwyższą stawkę proponują dwa banki: Nest Bank i Plus Bank, ale nie każdy konsument będzie mógł skorzystać z preferencyjnych warunków. W obu przypadkach lokaty zarezerwowane są jedynie dla nowych klientów, którzy zdecydują się na założenie konta osobistego.