Słownik finansowy: O
Dostępne hasła

Oprocentowanie - słownik finansowy

Oprocentowanie

Oprocentowanie to wynagrodzenie za udostępnienie środków pieniężnych. Z jednej strony oprocentowanie należy się deponentom, czyli m.in. osobom zakładającym w bankach lokaty - udostępniają wszak bankowi swoje oszczędności, którymi on może teraz obracać. Z drugiej strony oprocentowanie to nagroda dla kredytodawców za to, że to oni przekazali komuś swój kapitał.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Oprocentowanie dzieli się na stałe i zmienne. Oprocentowanie stałe nie zmienia się przez cały okres trwania umowy. Zatem osoba lokująca środki np. na lokacie o stałej stopie oprocentowania z góry zna wysokość odsetek, jakie na koniec uzyska. Podobnie niektóre kredyty (m.in. kredyty gotówkowe) bazują na oprocentowaniu stałym, tzn. nie może się zmienić przez cały okres spłaty.

Oprocentowanie zmienne oznacza, że stopa procentowa może się zmieniać w danym okresie. Oprocentowanie zmienne stosowane jest przede wszystkim w przypadku długoterminowych produktów. Na zmiennej stopie opiera się np. oprocentowanie kont oszczędnościowych czy długoterminowych lokat bankowych. Zmiana oprocentowania może być uzależniona od decyzji zarządu banku, lub od zmian warunków na rynku - np. oprocentowanie lokat bywa podawane w formie: rynkowa stopa WIBID albo WIBOR dla danego okresu (np. 3 albo 6 miesięcy) + określona marża dla deponenta (np. 0,5 p. proc. albo 1 proc.). Jeśli stopa rynkowa ulegnie zmienia, po pewnym czasie uaktualniane jest także oprocentowanie lokaty i naliczane są już wyższe lub niższe niż wcześniej odsetki.

Na oprocentowaniu zmiennym bazuje także sporo rodzajów kredytów, m.in. kredyty hipoteczne, samochodowe czy inwestycyjne. Są one zwykle konstruowane jako suma zmiennej rynkowej stopy (np. WIBOR 3M dla kredytów w złotych) i określonej, stałej w czasie marży banku. W ślad za zmianą wartości stóp na rynku, modyfikacji ulega także oprocentowanie kredytu.

Oprocentowanie nominalne i rzeczywiste

W przypadku kredytów rozróżnia się także oprocentowanie nominalne i rzeczywiste. Oprocentowanie nominalne to stopa procentowa, według której obliczana jest wysokość rat kredytowych. Stopa rzeczywista łączy z kolei w sobie wszystkie koszty kredytowe, a więc nie tylko oprocentowanie nominalne, ale też np. prowizje czy ubezpieczenia kredytowe.