Słownik finansowy: O
Dostępne hasła

Odpis z księgi wieczystej - słownik finansowy

Odpis z księgi wieczystej

Odpis z księgi wieczystej to dokument sądowy stwierdzający stan wpisów w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Jak zdobyć odpis z księgi wieczystej?

Aby uzyskać odpis z księgi wieczystej, należy złożyć odpowiedni wniosek do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Najważniejszą informacją jaką trzeba podać we wniosku jest oczywiście numer księgi wieczystej. Odpis można odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie go drogą pocztową. Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej kosztuje zwykle kilkadziesiąt złotych.

Możliwe jest także uzyskanie odpisu z elektronicznej księgi wieczystej. W tym celu należy wypełnić stosowny formularz „Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej” (dostępny m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości) i złożyć go osobiście lub przesłać drogą pocztową do centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w jednej z ekspozytur Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych mieszczących się przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. Wniosek powinien zawierać m.in. numer elektronicznej księgi wieczystej, rodzaj odpisu (zwykły czy zupełny), należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za odpis. Odpis zwykły zawiera informacje na temat aktualnego stanu wpisów w księdze wieczystej, natomiast odpis zupełny także wpisy wykreślone oraz wykreślone wzmianki (ujawnione od chwili przepisania dotychczasowej księgi wieczystej w wersji papierowej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym). Na razie nie jest możliwe zdobycie odpisu z księgi wieczystej drogą elektroniczną, choć planowane jest wdrożenie takiego udogodnienia.

Kiedy potrzebny jest odpis z księgi wieczystej?

Odpis z księgi wieczystej jest potrzebny bankowi udzielającemu kredyt hipoteczny zabezpieczony na danej nieruchomości. Wypis opisuje bowiem stan prawny nieruchomości, bank weryfikuje więc, czy może na niej zabezpieczyć swoją wierzytelność.

Po zaciągnięciu kredytu hipotecznego banki oczekują dostarczenia im ponownego odpisu z księgi wieczystej dla potwierdzenia, że ustanowienia hipoteki na danej nieruchomości.