Słownik finansowy: O
Dostępne hasła

Odrolnienie - słownik finansowy

Odrolnienie

Odrolnienie to proces prawny i administracyjny zmierzający do zmiany statusu gruntu o charakterze rolnym na budowlany lub inwestycyjny.

Jakie grunty można odrolnić?

W  świetle ustawy o ochronie gruntów leśnych i rolnych, na cele budowlane mogą być przeznaczone nieużytki oraz ziemie wyłącznie o najniższej klasie użyteczności. Zmiana przeznaczenia działki musi znaleźć odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Niestety, odrolnienie to proces czasochłonny i wymagający wiele cierpliwości do instytucji decydujących o zmianach (urząd gminy, urząd wojewódzki lub ministerstwo rolnictwa). Najłatwiejszym zadaniem jest odrolnienie gruntów o klasie użyteczności V i VI. W ich przypadku decyzję podejmuje bowiem lokalny urząd gminy. Znacznie więcej czasu zajmuje zmiana charakteru lepszych terenów - w przypadku ziem klasy I-III wymaga ona decyzji samego marszałka województwa oraz ministra rolnictwa.

Jak przyprowadzić odrolnienie?

Pierwszym krokiem do odrolnienia ziemi jest złożenie odpowiedniego wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego odpowiedniego dla położenia działki. Należy do niego dołączyć oryginał pełnego wypisu z rejestru gruntów, oryginał wyrysu z mapy zasadniczej wraz z wkreślonymi granicami użytków oraz opinię lokalizacyjna o przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzję o warunkach zabudowy. Kolejnym koniecznym do przedłożenia dokumentem jest plan zagospodarowania działki. Ponadto należy oczywiście udokumentować prawo do dysponowania danym gruntem, czyli okazać m.in. wypis z księgi wieczystej czy akt notarialny.

Łatwiej jest o odrolnienie terenu nieobjętego planem miejscowym. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Należy pamiętać, że działka, aby zostać odrolniona, musi spełniać szereg warunków. Między innymi musi posiadać dostęp do drogi publicznej, a także podpięcie do sieci wodociągowej i sieci energetycznej.