Słownik finansowy: O
Dostępne hasła

Okres kredytowania - słownik finansowy

Okres kredytowania

Okres kredytowania to czas od udostępnienia przez kredytodawcę kredytobiorcy środków do dyspozycji do momentu zwrotu przez kredytobiorcę całej sumy wraz z należnymi kredytodawcy odsetkami.

Długość okresu kredytowania

Banki uzależniają długość okresu kredytowania od rodzaju kredytu. W przypadku kredytów gotówkowych wynosi on zwykle od 3-6 miesięcy do ok. 8-10 lat. Kredyty hipoteczne są natomiast udzielane na minimalny okres ok. 5 lat. Od początku 2014 r. maksymalnie okres spłaty nowo przyznanego kredytu hipotecznego wynosi 35 lat. Taki pułap nakazuje Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej banki udzielały kredytów hipotecznych nawet na 40-50 lat.

Długość okresu kredytowania zależy także od wieku kredytobiorcy. Zwykle suma wieku kredytobiorcy w momencie zaciągania kredytu hipotecznego oraz długości okresu spłaty nie może przekraczać 70-80 lat. Z tego powodu np. 60-latek nie zaciągnie kredytu hipotecznego na dłużej niż 10, a w wyjątkowych sytuacjach 20 lat.

Długość okresu kredytowania a wysokość rat i odsetek

Im dłuższy okres kredytowania, na tym więcej rat rozkłada się spłata pożyczonych środków. Tym samym wraz z wydłużaniem okresu spłaty spada wysokość comiesięcznych rat. Z tego powodu osobom z napiętą sytuacją finansową zaleca się kredyty na dłuższe okresy.

Niestety, wydłużenie okresu kredytowania ma także zasadniczą wadę. Im dłużej spłacany jest kredyt, tym więcej czasu na pobieranie odsetek ma bank. O ile w przypadku krótkich kredytów gotówkowych różnice nie są szczególnie dotkliwe, to w przypadku długoletnich kredytów hipotecznych potrafią sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dla przykładu można porównać dwa kredyty na 300 tys. zł, o oprocentowaniu 5 proc. w skali roku (oprocentowanie stałe dla łatwiejszych obliczeń), jednak okres kredytowania w przypadku pierwszego kredytu wynosi 20 lat, a drugiego - 30 lat. Miesięcznie raty równe krótszego kredytu wynoszą ok. 1 980 zł, zaś przy dłuższym o 10 lat okresie kredytowania - ok. 1 610 zł, czyli 370 zł mniej. Z drugiej strony, kredytobiorca, który wybierze 20-letni okres spłaty prócz 300 tys. zł kapitału odda bankowi ok. 175 tys. zł odsetek. Decydując się na spłatę przez 30 lat, łącznie da się zarobić bankowi ponad 100 tys. zł więcej.