22.11.2011, 14:42

Jakich kredytów hipotecznych poszukiwali Polacy w III kwartale 2011 r.- raport Hipotrendy

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Comperia.pl powraca do publikacji raportów Hipotrendy, przedstawiających trendy na rynku kredytów hipotecznych. Dzisiaj pierwsza część raportu za III kwartał 2011 roku analizująca popyt na produkty hipoteczne: cele kredytowania, formy zabezpieczenia, okres kredytowania, poszukiwaną kwotę i walutę kredytu. Jutro część poświęcona kosztom kredytów.

W ostatnich dwóch kwartałach na rynku regularnie pojawiały się promocyjne oferty na zakup mieszkania. Mimo to, w porównaniu do drugiego półrocza ubiegłego roku, procentowy udział zainteresowania kredytem hipotecznym na zakup mieszkania w ogólnej liczbie zapytań znacząco zmalał. Udział zapytań o taki kredyt zmalał o 5 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku.

Cele kredytowania
 
III kw.
2010
IV kw.
2010
I kw.
2011
II kw.
2011
III kw.
2011
Zmiana
kw./kw.
Zakup
82,70%
83%
79,40%
77,67%
77,63%
 0,04 p.p.
Refinansowanie
1,43%
1,93%
3,07%
3,65%
3,78%
0,13 p.p.
Pożyczka
2,60%
3,80%
5,87%
7,34%
7,25%
0,09 p.p.
Budowa domu
12,65%
10,70%
11,04%
10,58%
10,44%
0,14 p.p.
Konsolidacja
0,62%
0,58%
0,63%
0,76%
0,90%
 0,14 p.p.
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

W porównaniu z III kwartałem 2010 roku nastąpił znaczący wzrost udziału zapytań o pożyczkę hipoteczną oraz refinansowanie nieruchomości. Pozytywnym zjawiskiem jest relatywnie niskie zainteresowanie konsolidacją kredytów. Oznacza to, że Polacy nie mają większych problemów z obsługą zaciąganych kredytów.


Przedmiot kredytowania

Ponad 97 proc. zapytań na przestrzeni ubiegłego roku dotyczyła kredytu hipotecznego na mieszkanie lub dom. Sfinansowanie zakupu działki kredytem hipotecznym wydaje się rozwiązaniem rzadkim- takiego rozwiązania dotyczyło mniej niż 3 proc. zapytań.

Przedmiot kredytowania
 
III kw.
2010
IV kw.
2010
I kw.
2011
II kw.
2011
III kw.
2011
Zmiana
kw./kw.
Mieszkanie lub dom
96,72%
97,28%
97,67%
97,17%
97,39%
0,22 p.p.
Działka
3,28%
2,72%
2,33%
2,83%
2,61%
0,22 p.p.
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 

W przypadku kredytu hipotecznego, Polacy znacznie bardziej preferują zakup mieszkania lub domu. Niskie zainteresowanie zakupem ziemii wynika z faktu, że większość zapytań dotyczy kredytu na zakup mieszkania a nie budowę domu. Zainteresowanie kredytami na działkę jest więc również niewielkie.

Wysokość kredytu

W porównaniu z poprzednim kwartałem, rozkład popularności poszczególnych kwot kredytu nie uległ znaczącym wahaniom. Dla większości zakresów zmiana kwartał do kwartału nie przekroczyła 0,35 pkt. proc.

Wysokość kredytu
 
III kw.
2010
IV kw.
2010
I kw.
2011
II kw.
2011
III kw.
2011
Zmiana
kw./kw.
10 - 50 tys.
3,03%
2,90%
3,12%
3,53%
3,61%
0,08 p.p.
50 - 100 tys.
9,10%
7,90%
8,10%
8,57%
8,90%
0,33 p.p.
100 - 150 tys.
9,58%
8,93%
11,13%
12,64%
12,46%
0,18 p.p.
150 - 200 tys.
25,22%
16,79%
14,53%
13,06%
16,89%
3,83 p.p.
200 - 250 tys.
28,58%
35,35%
35,85%
35,93%
31,99%
3,94 p.p.
250 - 300 tys.
9,48%
10,14%
9,49%
8,76%
8,77%
0,01 p.p.
300 - 350 tys.
3,55%
3,83%
4,20%
4,35%
4,19%
0,16 p.p.
350 - 400 tys.
3,34%
3,47%
3,78%
3,83%
3,94%
0,11 p.p.
400 - 450 tys.
1,44%
1,77%
2,31%
2,36%
2,23%
0,13 p.p.
450 - 500 tys.
1,74%
2,02%
1,85%
2,00%
1,86%
0,14 p.p.
500 - 550 tys.
0,62%
0,97%
0,82%
0,79%
0,81%
0,02 p.p.
550 - 600 tys.
0,85%
0,97%
1,03%
0,94%
1,02%
0,08 p.p.
600 tys. - 2 mln
2,94%
4,22%
3,24%
2,81%
2,87%
0,06 p.p.
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

Największą popularnością odznaczają się produkty hipoteczne na kwotę 50-300 tys. Blisko 80 proc. zapytań dotyczyło tego zakresu kwot. Prawie połowa zapytań odnosi się natomiast do produktów hipotecznych na kwotę 150-250 tys. zł. Na podstawie średnich cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach Polski opublikowanych w raporcie AMRON-SARFiN 2/2011 przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich kwota kredytu w wysokości 200 tys. zł wystarczy na zakup mieszkania o powierzchni 25,5 metra kwadratowego w Warszawie oraz 58 metrów kwadratowych w aglomeracji katowickiej. Cena metra kwadratowego w Warszawie była najwyższą z wymienionych, natomiast w aglomeracji katowickiej najniższą spośród badanych miast Polski.

Okres kredytowania

Poniższa tabela wskazuje wyraźnie, że największy jest popyt na produkty hipoteczne z okresem kredytowania 25-30 lat. Wynika to z faktu, iż jest to najdłuższy możliwy okres kredytowania u większości banków na rynku. Wprawdzie niektóre instytucje finansowe pozwolą na spłatę zaciągniętych zobowiązań w okresie nawet 50 lat, lecz aby móc zaciągnąć kredyt z tak długim okresem kredytowania trzeba być w wieku 25 lat, kiedy niewiele osób posiada zdolność kredytową. Warto pamiętać, że w większości banków, kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty może mieć najwyżej 75 lat.

Okres kredytowania
 
III kw.
2010
IV kw.
2010
I kw.
2011
II kw.
2011
III kw.
2011
Zmiana
kw./kw.
3 - 5 lat
1,46%
1,31%
1,48%
1,69%
1,84%
0,15 p.p.
5 - 10 lat
5,53%
4,80%
4,77%
5,43%
5,68%
 0,25 p.p.
10 - 15 lat
4,75%
4,29%
4,39%
4,66%
4,79%
0,13 p.p.
15 - 20 lat
8,26%
8,21%
11,23%
12,90%
12,77%
0,13 p.p.
20 - 25 lat
4,31%
4,04%
4,48%
4,40%
4,35%
0,05 p.p.
25 - 30 lat
70,42%
72,12%
68,60%
66,28%
65,59%
0,69 p.p.
30 - 50 lat
5,05%
5,00%
4,86%
4,39%
4,79%
0,40 p.p.
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 

Wymienione powyżej warunki oraz zapisy rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące liczenia zdolności kredytowej sprawiają, że w praktyce najdłuższym okresem na jaki zaciągany jest kredyt to właśnie 25-30 lat. Z drugiej strony, krótszy okres kredytowania oznacza dużo wyższe miesięczne raty, co również hamuje zainteresowanie kredytami o niższym okresie kredytowania.

 

Wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia

W III kwartale 2011 roku najwięcej zapytań dotyczyło kredytów hipotecznych ze wskaźnikiem LTV (Loan to Value) z przedziału 50-80 proc. Oznacza to, że użytkownicy porównywarki finansowej Comperia.pl planują wniesienie wkładu własnego na poziomie 30-50 proc. wartości nieruchomości.

Wartość LTV
 
III kw.
2010
IV kw.
2010
I kw.
2011
II kw.
2011
III kw.
2011
Zmiana
kw./kw.
1-30%
4,42%
4,09%
4,80%
5,39%
5,32%
 0,07 p.p.
30-50%
9,60%
9,55%
10,76%
10,66%
13,79%
3,13 p.p.
50-80%
54,61%
53,21%
53,01%
54,27%
50,24%
 4,03 p.p.
80-100%
29,25%
31,27%
29,75%
27,90%
29,05%
1,15 p.p.
100-130%
1,52%
1,34%
1,18%
1,26%
1,08%
0,18 p.p.
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 

Prawie co trzecie zapytanie dotyczyło przedziału LTV 80-100 proc. Jeszcze przed 2-3 latami, kredytami z niskim wkładem własnym lub bez wkładu własnego interesowało się ponad 60 proc. użytkowników. Warto jednak przypomnieć, że w tamtym okresie dominowały kredyty we franku szwajcarskim i można było je zaciągać nawet bez wkładu własnego. Dziś z powodu ograniczeń rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego trudno o zaciągnięcie kredytu hipotecznego w walucie obcej z tak niskim wkładem własnym.

 

Waluta kredytu

Największą popularnością na przestrzeni ostatniego roku cieszą się kredyty hipoteczne w polskich złotych. Każdego kwartału około 75 proc. zapytań dotyczy finansowania rodzimą walutą.

Waluta kredytu
 
III kw.
2010
IV kw.
2010
I kw.
2011
II kw.
2011
III kw.
2011
Zmiana
kw./kw.
PLN
75,44%
76,13%
75,55%
74,21%
73,77%
0,44 p.p.
EUR
15,83%
15,30%
15,42%
14,69%
14,41%
0,28 p.p.
CHF
7,50%
7,06%
7,62%
9,65%
10,39%
0,74 p.p.
USD
1,23%
1,51%
1,41%
1,46%
1,43%
0,03 p.p.
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 

Wzrost zainteresowania kredytami we frankach szwajcarskich może wynikać z wysokiego kursu tej waluty. Zaciągnięcie kredytu w walucie obcej po wysokim kursie może pozwolić na przewalutowanie go na złotego w późniejszym okresie i znaczne zmniejszenie salda zadłużenia. Dodatkowo, w ostatnim kwartale weszła w życie ustawa antyspreadowa, która zmniejsza miesięczne obciążenie z tytułu tego kredytu. Te dwa czynniki mogły zwiększyć zainteresowanie kredytem hipotecznym w szwajcarskiej walucie.

W ostatnich miesiącach banki zaczęły wycofywać ze swojej oferty kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, więc w przyszłych kwartałach zainteresowanię tą walutą powinno znów się osłabić.

 

Podsumowanie

Polityka banków i regulatorów rynku kredytów hipotecznych stała się bardziej restrykcyjna po kryzysie finansowym w ostatnich latach. Trzy lata temu dominujące były kredyty we frankach szwajcarskich z niskim wkładem własnym. W III kwartale 2011 roku dominują kredyty hipoteczne w polskim złotym, a klient jest skłonny wnieść większy wkład własny. Wprawdzie z powodu znacznych wahań kursu walutowego CHF/PLN nastąpiło zwiększone zainteresowanie kredytem hipotecznym w tej walucie, to jednak z powodu ograniczonej podaży tego typu kredytów na rynku, w kolejnych kwartałach zainteresowanie klientów tą walutą spadnie.

Jacek Kasperczyk

Marcin Zienkiewicz

Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (22.11.2011).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2781 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum
Forum o kredytach
kredyt w banku meritum 4.10.2015 20:55 przez:
carlos

forum o kredytach