17.07.2008

Emigranci! W którym banku najłatwiej o kredyt

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 9.5     / 10 (oddano 4 głosów)

Coraz większe zainteresowanie banków klientami osiągającymi dochody za granicą przekłada się na zmiany procedur kredytowych. Przejawem bardziej liberalnego podejścia banków jest m.in. zwiększenie liczby akceptowanych źródeł dochodów czy skrócenie minimalnego wymaganego stażu pracy. Na uwagę zasługuje również szersza gama produktów kredytowych oferowanych Polakom pracującym za granicą. Oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych banki kierują do tej grupy klientów kredyty konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne i niewymagające zabezpieczeń pożyczki gotówkowe. Comperia sprawdziła, które banki - z punktu widzenia emigranta - są najbardziej elastyczne.

Na uwagę zasługuje również szersza gama produktów kredytowych oferowanych Polakom pracującym za granicą. Oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych coraz więcej banków kieruje do osób pracujących za granicą oferty kredytów konsolidacyjnych, pożyczek hipotecznych oraz niewymagających zabezpieczenia pożyczek gotówkowych. Dodatkowym udogodnieniem dla osób pracujących na Wyspach Brytyjskich są zagraniczne oddziały polskich banków, w których można załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem kredytu. Na razie swoje placówki w Londynie uruchomiły PKO BP oraz mBank.

Z umowy o pracę i działalności gospodarczej
Wszystkie banki, dokonując analizy kredytowej osoby pracującej za granicą, akceptują podstawowe źródło dochodu jakim jest umowa (kontrakt) o pracę. Najszerszym wachlarzem akceptowanych form zatrudnienia dysponuje Bank Millennium. Millennium akceptuje praktycznie wszystkie źródła dochodów, podobnie jak w przypadku Klientów uzyskujących dochody w Polsce. Oprócz Banku Millennium na uwagę zasługuje grupa banków akceptujących dochody osiągane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za granicą (GE Money Bank, Lukas, Santander, PKO BP, Bank BGŻ).

Staż trzeba potwierdzić
Niestety w związku z większym ryzykiem kredytowym, większość banków ciągle stawia przed kredytobiorcami osiągającymi dochody za granicą bardziej restrykcyjne wymogi, co do łącznego stażu pracy. Najmniej liberalną politykę w tym względzie prowadzi ING Bank Śląski, w którym do uzyskania finansowania konieczne jest udokumentowanie dwuletniego stażu pracy. Nieznacznie mniejsze wymogi stawia GE Money Bank, który wymaga 12-miesięcznej historii zatrudnienia. W przypadku przerw w zatrudnieniu, w GE Money Banku istnieje co prawda możliwość uzyskania kredytu hipotecznego już po przepracowaniu u danego pracodawcy jednego miesiąca. Wysokość finansowania jest jednak wtedy ograniczona do 50 proc. wartości nieruchomości.
Większość banków wymaga łącznego stażu pracy za granicą nie krótszego niż 6 miesięcy (MultiBank, Raiffeisen, Fortis, Santander, Nykredit, Invest-Bank czy Deutsche Bank PBC). Nieliczne banki, takie jak mBank, Kredyt Bank czy Millennium, stawiają przed kredytobiorcami osiągającymi dochody za granicą identyczne wymogi, jak przed osobami zarabiającymi w Polsce i standardowo wymagają jedynie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia. W takich sytuacjach może pojawić się jednak konieczność udokumentowania dłuższego stażu pracy za granicą, szczególnie jeżeli wnioskujemy o kredyt hipoteczny wysokości 100 proc. wartości nieruchomości.

Osoba pracująca za granicą musi przejść przez wszystkie standardowe etapu procesu kredytowego:

 1. Zebranie dokumentów
 2. Analiza kredytowa
 3. Decyzja kredytowa
 4. Spełnienie warunków do umowy kredytowej
 5. Podpisanie umowy kredytowej
 6. Spełnienie warunków do uruchomienia kredytu
 7. Uruchomienie kredytu

Z perspektywy osoby pracującej za granicą zdecydowanie największe znaczenie ma pierwszy etap, czyli zgromadzenie dokumentów. Większość banków wymaga rozszerzonego zestawu dokumentów potwierdzających sytuacje finansową klienta.

Poniżej lista najczęściej wymaganych dokumentów finansowych:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę za granicą (na formularzu banku)
 • umowa zawartej z pracodawcą za granicą
 • wydruk raportu kredytowego z odpowiednika polskiego Biura Informacji Kredytowej (experian.com lub checkmyfile.com)
 • wyciągi z konta osobistego Klienta, na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich 3-6 miesięcy,
 • wyciągi z kart kredytowych Klienta posiadanych w Polsce i zagranicą
 • deklaracje podatkowe składane za granicą za okres 1-2 lat
 • list wystawiony przez zagraniczny bank Klienta, zawierający informacje o danym Kliencie oraz rekomendację udzielenia temu Klientowi kredytu

Bartłomiej Samsonowicz
Comperia.pl

OFERTA BANKÓW DLA EMIGRANTÓW - KREDYT HIPOTECZNY

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA, ŹRÓDŁA DOCHODU, STAŻ PRACY

Bank

Czy do zdolności kredytowej bank wlicza dochody uzyskiwane za granicą?

Jakie źródła dochodu z zagranicy bank akceptuje?

Jeżeli bank akceptuje zagraniczne dochody, jaki jest minimalny wymagany okres ich uzyskiwania za granicą?

mBank

TAK

umowa o pracę, kontrakt

3 miesiące (2)

PKO BP

TAK

umowa o pracę, kontrakt, lub inne umowy o podobnym charakterze (np. cywilnoprawne) emerytura, renta, działalność gospodarcza

3 miesiące;

6 miesięcy (prowadzenie działalności gospodarczej)

Fortis Bank

TAK

umowa o pracę, kontrakt lub inne (za zgodą banku)

6 miesięcy

Raiffeisen Bank

TAK

umowa o pracę, umowa cywilnoprawna (realizowana na takich samych zasadach jak umowa o pracę, nierozliczana przez działalnośc gospodarczą)

6 miesięcy (7)

DomBank

TAK

wszystkie (9)

3 miesiące

MultiBank

TAK

umowa o pracę, kontrakt

6 miesięcy

Nordea Bank

TAK

umowa o pracę, emerytura

3 miesiące

Santander Consumer

TAK

wszystkie, niezależnie od formy zatrudnienia (5)

6 miesięcy (istnieje możliwość skrócenia do 3 miesięcy) (6)

Deutsche Bank PBC

TAK

umowa o pracę na czas nieokreślony

6 miesięcy

BZ WBK

TAK

umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, samozatrudnienie

indywidualna decyzja banku

Millennium

TAK

umowa o pracę, działalność gospodarcza, kontrakt menedżerski, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych i funkcji publicznych, umowa cywilnoprawna np. zlecenie lub o dzieło, wynajem nieruchomości, emerytura lub renta o charakterze stałym, prowadzenie gospodarstwa rolnego, kontrakt marynarski

brak wymogów (emerytura lub renta), 3 miesiące (umowa o pracę2), 6 miesięcy (kontrakt menedżerski3), umowa cywilnoprawna), 12 miesięcy (prowadzenie działalności gospodarczej, wynajem nieruchomości, kontrakt marynarski), 24 miesiące (prowadzenie gospodarstwa rolnego), indywidualna decyzja banku (wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych i funkcji publicznych)

Dominet Bank

TAK

umowa o pracę, kontrakt, w indywidualnych przypadkach także prowadzenie działalności gospodarczej

3 miesiące (umowa o pracę, kontrakt) (8), 12 miesięcy (prowadzenie działalności gospodarczej), dodatkowo wymagany jest wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z ostatnich 6 miesięcy

Kredyt Bank

TAK

umowa o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze (np. cywilnoprawne), prowadzenie działalności gospodarczej

3 miesiące (umowa o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze np. cywilnoprawne), 12 miesięcy (prowadzenie działalności gospodarczej)

Lukas Bank

TAK

dochody uzyskiwane wyłącznie w krajach UE: umowa o pracę, o dzieło, zlecenia, działalność gospodarcza, kontrakty menadżerskie, marynarskie

w zależności od dochodu od 6 m-cy

Eurobank

TAK

umowa o pracę, emerytura

3 miesiące (10)

Invest-Bank

TAK

umowa o pracę, kontrakt

6 miesięcy

Nykredit

TAK

umowa o pracę, kontrakt

6 miesięcy

GE Money Bank

TAK

umowa o pracę, kontrakt

12 miesięcy

Bank BPH

TAK

indywidualna decyzja banku

indywidualna decyzja banku

AIG Bank

indywidualna decyzja banku

umowa o pracę, emerytura lub renta, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego

indywidualna decyzja banku

ING Bank Śląski

TAK

zatrudnienie na czas nieokreślony, prowadzenie działalności gospodarczej

24 miesiące

Bank BGŻ

TAK

analogiczne, jak w przypadku dochodów uzyskiwanych w Polsce

3 miesiące (dochody uzyskiwane z umowy o pracę), 12 miesięcy (z działalności gospodarczej)

OFERTA BANKÓW DLA EMIGRANTÓW - KREDYT HIPOTECZNY

BIK i FORMALNOŚCI

Bank

Czy bank wymaga przedstawienia historii kredytowej w bankach zagranicznych (raportu kredytowego odpowiednika polskiego BIK)?

Czy istnieje możliwość załatwienia formalności związanych z kredytem hipotecznym „na odległość”, bez konieczności wizyty w banku w Polsce?

Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa?

mBank

NIE

TAK (w oddziale banku w Londynie)

TAK

PKO BP

NIE

TAK (w oddziale banku w Londynie)

TAK

Fortis Bank

TAK

TAK (w zagranicznym oddziale banku)

TAK

Raiffeisen Bank

NIE (w indywidualnych przypadkach bank może zażądać raportu odpowiednika BIK)

NIE

TAK

DomBank

NIE (wymagany jest wyciąg z rachunku bankowego za okres 3 miesięcy)

NIE

TAK

MultiBank

NIE (w indywidualnych przypadkach bank może zażądać raportu odpowiednika BIK)

NIE

TAK

Nordea Bank

NIE (w indywidualnych przypadkach bank może zażądać raportu odpowiednika BIK)

NIE

TAK

Santander Consumer

NIE

NIE

TAK

Deutsche Bank PBC

TAK

NIE

TAK

BZ WBK

TAK

NIE (istnieje możliwość przesłania dokumentów mailem lub faksem)

TAK

Millennium

NIE4)

NIE

TAK

Dominet Bank

NIE

NIE

TAK

Kredyt Bank

TAK (1)

NIE

TAK

Lukas Bank

NIE (wymagany jest wyciąg z rachunku bankowego za okres 12 miesięcy)

NIE

TAK

Eurobank

NIE

NIE

TAK

Invest-Bank

NIE (wymagany jest wyciąg z rachunku bankowego za okres 6 miesięcy)

NIE

TAK

Nykredit

TAK

NIE

TAK

GE Money Bank

NIE (wymagany jest wyciąg z rachunku bankowego za okres 5 miesięcy)

NIE

TAK

Bank BPH

TAK

NIE

TAK

AIG Bank

NIE

NIE

TAK

ING Bank Śląski

TAK (dodatkowo konieczna jest opinia banku, w którym prowadzony jest rachunek klienta lub wydruk wyciągów bankowych za ostatnie 3 miesiące)

NIE

TAK

Bank BGŻ

TAK

NIE

TAK

 1. jeżeli przepisy w danym kraju nie zezwalają na ubieganie się przez klienta o taki raport  wtedy wymagana jest opinia bankowa
 2. umowa na czas określony nie powinna wygasać przed upływem 6 m-cy
 3. umowa z aktualnym pracodawcą powinna trwać od co najmniej 3 m-cy i nie wygasać przed upływem 6 m-cy
 4. jeżeli klient korzysta z jakichkolwiek produktów finansowych (i posiada z tego tytułu zobowiązania), konieczne jest dostarczenie opinii o ich obsłudze za okres ostatnich 12 m-cy
 5. umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie wolnych zawodów, zatrudnienie na czas określony oraz na podstawie umowy zlecenia
 6. umowa z aktualnym pracodawcą powinna trwać od co najmniej 3 m-cy (istnieje możliwość skrócenia tego okresu do 1 m-ca)
 7. umowa na czas określony nie powinna wygasać przed upływem 12 m-cy
 8. w przypadku umowy na czas określony, umowa ta musi być kolejną umową z danym pracodawcą lub zawartą na okres co najmniej 5 lat
 9. umowa o pracę, kontrakty menedżerskie, prowadzenie działalności gospodarczej, umowy zlecenia i umowy o dzieło, z tytułu najmu nieruchomości, działy specjalne produkcji rolnej, emerytury i renty, dywidendy i inne dochody kapitałowe
 10. wymagany staż pracy u obecnego pracodawcy to 3 miesiące, jednak całkowity staż pracy przed złożeniem wniosku nie może być krótszy niż 6 miesięcy

 

OFERTA BANKÓW DLA EMIGRANTÓW - KREDYT GOTÓWKOWY

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA, ŹRÓDŁA DOCHODU, STAŻ PRACY

Bank

Czy do zdolności kredytowej bank wlicza dochody uzyskiwane za granicą?

Jakie źródła dochodu z zagranicy bank akceptuje?

Jeżeli bank akceptuje zagraniczne dochody, jaki jest minimalny wymagany okres ich uzyskiwania za granicą?

Bank BPH

TAK

umowa o pracę, kontrakt menedżerski/wybór/mianowanie/powołanie, emerytura/renta, kontrakt marynarski

6 miesięcy

Kredyt Bank

NIE

umowa o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze (np. cywilnoprawne), prowadzenie działalności gospodarczej

3 miesiące (umowa o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze np. cywilnoprawne, 12 miesięcy (prowadzenie działalności gospodarczej)

ING Bank Śląski

TAK

zatrudnienie na czas nieokreślony, prowadzenie działalności gospodarczej

24 miesiące

Fortis Bank

TAK

umowa o pracę, kontrakt lub inne (za zgodą banku)

6 miesięcy

Millennium

NIE

umowa o pracę, emerytura, renta, etc. (tylko uzyskiwane od polskiego pracodawcy/organu emerytalno-rentowego)

Nie dotyczy

Toyota Bank

TAK

wszystkie udokumentowane

3 miesiące

AIG Bank

indywidualna decyzja banku

umowa o pracę, emerytura lub renta, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego

indywidualna decyzja banku

Nordea Bank

TAK

umowa o pracę, emerytura

3 miesiące

Santander Consumer

TAK

umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie wolnych zawodów, zatrudnienie na czas określony oraz na podstawie umowy zlecenia

6 miesięcy (istnieje możliwość skrócenia do 3 miesięcy) (2)

Raiffeisen Bank

TAK

umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, (realizowana na takich samych zasadach jak umowa o pracę, nierozliczana przez działalnośc gospodarczą)

6 miesięcy (3)

Dominet Bank

TAK (4)

umowa o pracę, kontrakt

3 miesiące

PKO BP

TAK

umowa o pracę, kontrakt, lub inne umowy o podobnym charakterze (np.  (cywilnoprawne) emerytura, renta, działalność gospodarcza

3 miesiące; 6 miesięcy (prowadzenie działalności gospodarczej)

Pekao

TAK

umowa o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze (np. cywilnoprawne), emerytura, renta, prowadzenie działalności gospodarczej

3 miesiące; 6 miesięcy (prowadzenie działalności gospodarczej)

MultiBank

TAK

umowa o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze (np. cywilnoprawne), emerytura, renta, prowadzenie działalności gospodarczej

6 miesięcy

GE Money Bank

TAK

umowa o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze (np. cywilnoprawne), emerytura, renta, prowadzenie działalności gospodarczej

3 miesiące; 6 miesięcy (prowadzenie działalności gospodarczej)

Eurobank

NIE (wyjątek - marynarze oraz emeryci)

kontrakt marynarski, emerytura

2 lata (kontrakt marynarski)

Bank BGŻ

TAK

analogiczne, jak w przypadku dochodów uzyskiwanych w Polsce

3 miesiące (dochody uzyskiwane z umowy o pracę), 12 miesięcy (z działalności gospodarczej)

 

OFERTA BANKÓW DLA EMIGRANTÓW - KREDYT GOTÓWKOWY

BIK i FORMALNOŚCI

Bank

Czy bank wymaga przedstawienia historii kredytowej z banków zagranicznych (raportu kredytowego odpowiednika polskiego BIK)?

Czy istnieje możliwość załatwienia formalności związanych z kredytem gotówkowym „na odległość”, bez konieczności wizyty w banku w Polsce?

Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa?

Bank BPH

TAK (dodatkowo wymagana jest historia rachunku ROR)

NIE

TAK

Kredyt Bank

TAK (1)

NIE

TAK

ING Bank Śląski

NIE

NIE

TAK

Fortis Bank

TAK

TAK (w zagranicznym oddziale banku lub za pomocą podpisu elektronicznego)

TAK

Millennium

NIE

NIE

TAK

Toyota Bank

TAK

NIE

TAK

AIG Bank

NIE

NIE

TAK

Nordea Bank

NIE (w indywidualnych przypadkach bank może zażądać raportu odpowiednika BIK)

NIE

TAK

Santander Consumer

NIE

NIE

TAK

Raiffeisen Bank

NIE (w indywidualnych przypadkach bank może zażądać raportu odpowiednika BIK)

NIE

TAK

Dominet Bank

NIE

NIE

TAK

PKO BP

NIE

TAK (w oddziale banku w Londynie)

TAK

Pekao

NIE

NIE

NIE

MultiBank

NIE (dodatkowo wymagana jest historia rachunku ROR)

NIE

TAK

GE Money Bank

NIE

NIE

TAK

Eurobank

NIE

NIE

TAK

Bank BGŻ

TAK

NIE

TAK

 1. jeżeli przepisy w danym kraju nie zezwalają na ubieganie się przez klienta o taki raport  wtedy wymagana jest opinia bankowa
 2. umowa z aktualnym pracodawcą powinna trwać od co najmniej 3 m-cy (istnieje możliwość skrócenia tego okresu do 1 m-ca)
 3. umowa na czas określony nie powinna wygasać przed upływem 12 m-cy
 4. pod warunkiem, że dochody wpływają na rachunek bankowy w Polsce

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (17.07.2008).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2795 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora