Słownik finansowy: Z
Dostępne hasła

Zdolność Kredytowa - słownik finansowy

Co ma wpływ na zdolność kredytową?

Każdy bank ma swoje systemy oceny wiarygodności kredytowej, każdy może mieć inną politykę kredytową i przykładać większą wagę do innych szczegółów. Dlatego pomimo braku zdolności kredytowej w jednym banku może się okazać, że już u innego kredytodawcy zdolność kredytowa będzie zadowalająca, i udzieli on kredytu.

Zobacz: Kalkulator zdolności kredytowej

Niemniej wśród najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową można wymienić m.in. wysokość i stabilność dochodów, dotychczasową historię kredytową, wysokość innych spłacanych zobowiązań oraz wydatków danego gospodarstwa domowego, liczbę osób na utrzymaniu, liczba kredytobiorców, zabezpieczenia kredytu, wiek kredytobiorcy czy wysokość wkładu własnego. Na zdolność kredytową rzutuje także wysokość wnioskowanego kredytu, długość okresu spłaty i rodzaj rat (równe lub malejące).

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zasadniczo zdolność kredytową można zwiększyć z jednej strony zwiększając własne dochody, a z drugiej obniżając wydatki. Warto zatem zacisnąć pasa i na okres kilku miesięcy przed składaniem wniosku kredytowego (i badaniem przez bank zdolności kredytowej) udokumentować wyższe dochody (np. z dodatkowej pracy) czy niższe wydatki (np. spłacając wcześniej inne, mniejsze zobowiązanie).

Na wzrost zdolności kredytowej ma także wpływ sumienna spłata dotychczasowych kredytów. Co więcej, osobom bez jakiejkolwiek historii kredytowej bardzo trudno może być zaciągnąć większe zobowiązanie.

Walcząc o jak najwyższą zdolność kredytową warto zdecydować się na system spłaty rat równych. Raty malejące przy dużych i długich zobowiązaniach nieco obniżają zdolność kredytową.

Warto pamiętać, że kilka wniosków kredytowych złożonych w krótkim czasie (np. kilku tygodni) może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową. Nie jest to jednak wpływ znaczący.