24.04.2012, 10:12

Dziesięciolatki, czyli jak oszczędzać na emeryturę z obligacjami skarbowymi

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Osoby poszukujące bezpiecznej formy oszczędzania na emeryturę mogą rozważyć zakup obligacji. Ten rodzaj inwestycji jest gwarantowany przez Skarb Państwa. Comperia.pl wyjaśnia, ile można zarobić na dziesięcioletnich obligacjach skarbowych oraz gdzie można je kupić.

Jak połapać się w oznaczeniach obligacji?

Skrót dziesięciolatek oferowanych do końca kwietnia to EDO0422. Jak połapać się w tej kombinacji cyfr oraz liter? EDO, to Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe obligacje skarbowe. Ostatnie cztery cyfry oznaczają natomiast miesiąc i rok wykupu obligacji. Jeśli inwestor zdecyduje się na ich zakup do końca kwietnia, wykup nastąpi po 10 latach, a więc w kwietniu (04) 2022 roku. W skrócie EDO0422.

Dziesięcioletnie obligacje skarbowe są oferowane każdego miesiąca.

Podstawowe parametry inwestycji, czyli ile na tym zarobię?

Według Listu Emisyjnego nr 12/2012 z dnia 23 marca 2012 roku, w kwietniu do sprzedaży trafiły dziesięcioletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Cena nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.

Oprocentowanie emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych jest zmienne i uzależnione od wartości inflacji ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w miesiącu poprzedzającym pierwszy okres odsetkowy. Jeśli osoba chce zakupić obligacje w kwietniu, to do podanego w marcu wskaźnika inflacji (4,3 proc.) należy doliczyć w pierwszym roku 2,2 proc., a w kolejnych latach 2,75 proc. (do kolejnego wskaźnika inflacji).

W pierwszym roku oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich będzie wynosiło 6,5 proc. w skali roku! Gdyby wysokość inflacji pozostała na poziomie 4,3 proc., to w kolejnych latach oprocentowanie będzie wynosiło 7,05 proc. Warto jednak dodać, że głównym celem Narodowego Banku Polskiego jest obniżenie wskaźnika inflacji.

Przy założeniu inflacji na poziomie 4,3 proc. przez kolejne 10 lat, inwestor w dniu wykupu otrzymałby 196,62 zł. Po odliczeniu podatku po 10 latach można zarobić 78,26 zł na każde zainwestowane 100 zł- o ile wskaźnik inflacji utrzymałby się na poziomie 4,3 proc. przez najbliższe 10 lat.

Dlaczego obligacje emerytalne?

W przypadku obligacji np.: czteroletnich inwestor otrzymuje odsetki każdego roku. W ten sposób może przeznaczyć zysk na kolejne inwestycje lub finansowanie bieżących potrzeb.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku obligacji dziesięcioletnich. Słowo emerytalne w nazwie wskazuje, że obligacje te mają pomagać w oszczędzaniu na emeryturę. I rzeczywiście, klient nie uzyskuje odsetek każdego roku, lecz wartość obligacji powiększoną o należne odsetki po okresie dziesięciu lat. W ten sposób oszczędności na emeryturę zostają wypłacone w całości (kwota inwestycji+ odsetki) i możną ją przeznaczyć na kolejne inwestycje, które pomnożą emerytalne oszczędności.

Początek inwestycji, czyli gdzie kupić obligacje

Osoby zainteresowane kupnem obligacji mogą udać się w dniach 1-30 kwietnia 2012 roku do placówek PKO BP i tam dokonać zakupu (znajdź placówki PKO BP ). Zakupu obligacji można także dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.zakup.obligacjeskarbowe.pl , za pośrednictwem platformy Inteligo lub telefonicznie.

Jeśli ktoś nie zdąży dokonać zakupu do 30 kwietnia, można tego dokonać również w kolejnych miesiącach, jednak oprocentowanie obligacji może się różnić od tych oferowanych w kwietniu.

Koniec inwestycji, czyli jak sprzedać przed terminem lub zamienić na kolejną serię
Dziesięć lat po zakupie obligacji emerytalnych klient otrzyma wartość nominalną obligacji oraz należne odsetki na wskazane wcześniej konto bankowe. Innym rozwiązaniem jest odebranie należnych środków w gotówce w punkcie sprzedaży obligacji.

Po upływie dziesięciu lat istnieje możliwość reinwestowania zgromadzonych środków. W takim przypadku inwestor będzie mógł bezgotówkowo zamienić wygasające obligację na analogiczne papiery wartościowe nowej serii. Taka zamiana jest premiowana, np.: w przypadku obligacji dwu oraz czteroletnich tym, że inwestor nowe obligacje nabywa z dyskontem. Płaci za nie 99,90 zł, a nie 100 zł, jak pozostali inwestorzy.

Blokowanie środków pieniężnych przez dekadę może odstraszyć niejednego inwestora. Nie ma się jednak czego obawiać, gdyż prawie w każdej chwili można obligacje odsprzedać. Nie można tego dokonać jedynie w pierwszym miesiącu po zakupie oraz na miesiąc przed terminem wykupu.

Jeśli inwestor zdecyduje się na złożenie dyspozycji przedterminowego wykupu np. w punkcie sprzedaży obligacji, otrzyma 2 zł odsetek mniej za każdą obligację, jednak nie mniej niż wartość nominalna obligacji. Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (24.04.2012).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2781 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora