09.07.2010, 08:20

Czy trzeba bać się weksla? Sprawdź z Comperią!

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Do podstawowych form zabezpieczenia kredytu banki najczęściej wykorzystują tzw. akcesoryjne prawa rzeczowe. Oprócz standardowego zastawu, zastawu rejestrowego czy hipoteki coraz częściej stosowane są jednak także inne formy zabezpieczenia-weksle. Czy trzeba bać się weksla? Z czym wiąże się jego wystawienie?
W przypadku kredytów gotówkowych standardowym zabezpieczeniem interesu banku jest zwykle poręczenie. Jeżeli chodzi o kredyty samochodowe, to w zalezności od sytuacji stosowane są trzy rozwiązania – zastaw zwykły, zastaw rejestrowy bądź tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie. Wreszcie, w sytuacji zaciągania kredytu mieszkaniowego, kluczowym sposobem zapewnienia bankowi gwarancji spłaty zobowiązania jest tzw. hipoteka.
 
Niemniej jednak, oprócz wymienonych powyżej standardowych zabezpieczeń, banki coraz częściej decydują się na skorzystanie także z innej gałęzi prawa niż bankowe bądź cywilne. W rezultacie rosnącej popularności prawa wekslowego do katalogu możliwych zabezpieczeń wkracza zatem także weksel.
 
Weksel – charakterystyka i sposoby wykorzystania
Weksel jest jednym z podstawowych instrumentów finansowych mających służyć zabezpieczeniu udzielonego kredytu. W odróżnieniu od innych form gwarancji takich jak zastaw bądź hipoteka jego ważność nie jest uzależniona od tzw. stosunku podstawowego. Jego ważność, określana także jako bezwzględna wymagalność, jest aktualna nawet w przypadku wygaśnięcia zobowiązania, które pierwotnie dany instrument miał gwarantować.
 
Jeżeli kredyt na zakup nieruchomości będzie zatem zabezpieczony weslem, to nawet po jego spłacie bank w świetle prawa będzie miał teoretyczną możliwość dochodzenia realizacji sumy nim zabezpieczonej, bądź jego odsprzedaży. Warto pamiętać o tym fakcie. Jedynie „podarcie” weksla gwarantuje jego przedawnienie.
 
Oprócz podstawowej funkcji weksla - zabezpieczenia kredytu, głównie inwestycyjnego, są one powszechnie stosowane także w innych sytuacjach. Można je wykorzystać zarówno jako formę płatności jak i refinansowania. Posiadany weksel w każdym momencie można również zarealizować w banku.
 
Weksel – czy należy się go bać?
Ogólnie rzecz ujmując weksle są bardzo przydatną i funkcjonalną formą obrotu pozagotówkowego. W praktyce, aby bezpiecznie korzystać z weksla, należy dokładnie zapoznać się co najmniej z podstawami prawa wekslowego. Najważniejszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę są rodzaje klauzul obowiązujących w zakresie wystawiania bądź realizacji weksla.
 
Do pierwszej kategorii zaliczyć należy przede wszystkim klauzule, których wprowadzenie do umowy wekslowej powoduje skutki w zakresie materialnego prawa prywatnego. Jedne z nich, takie jak zastrzeżenie warunku przy zapłacie sumy wekslowej powodują bezwzględną nieważność weksla. Wprowadzenie innych skutkuje natomiast umocnieniem bądź zmianą zobowiązania z mocy prawa. Np. klauzula domicylu upoważnia wystawcę weksla do ustanowienia osoby odpowiadającej za spłatę weksla. Najczęściej jako domicyl ustanawiany jest bank – na jego konto następuje zatem płatność zobowiązania zabezpieczonego wekslem.
 
Godną uwagi jest także kwestia dotycząca tzw. weksla in blanco. W praktyce jest to jedna z najpopularniejszych form weksli, stosowana przeważnie w obrocie bankowym. Jego charakterystyczną cechą jest brak jednego z podstawowych elementów weksla. Przeważnie dotyczy to sumy wekslowej, która uzupełaniana jest w momencie ustalenia końcowej wartości zobowiązania. Do jego ważności niezbędne jest jednak istnienie tzw. deklaracji wekslowej, która określa sposób oraz warunki uzupełnienia brakujących elementów.
 
Podsumowując, korzystanie z weksla jest bezpieczne, pod warunkiem znajomości choćby podstaw stosownych reguł prawnych.  Nie należy się go zatem bać. Przy zawieraniu umów o charakterze obowiązująco – rozporządzających zawsze obowiązuje jednak generalna zasada. Przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu należy dokładnie zapoznać się z jego treścią.
 
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (09.07.2010).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2795 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum
Forum o kredytach
Czy trzeba mieć dochód, żeby dostać chwilówkę? 7.10.2015 11:39 przez:
OolaCzy
Pomoc frankowiczom . 21.2.2016 18:19 przez:
lech-p

forum o kredytach

Forum o lokatach
Alior Bank 4% jednorazowa? 11.5.2016 10:57 przez:
ksaron

forum o lokatach

Forum finansowe dla firm
Sprzedaż na targowisku a działalność. 28.5.2016 21:20 przez:
emotwicka
KARTA KREDYTOWA DLA FIRM - IDEA BANK .JAKIE SA WASZE OPINIE. 9.3.2016 9:24 przez:
Dejer

forum finansowe dla firm

Forum GSM
Najtańszy abonament bez limitu. 8.2.2016 15:18 przez:
aleksanderS

forum gsm