Weksel zabezpieczeniem Twoich interesów

2013-06-19 12:29:21

Udzielając kredytu lub przeprowadzając transakcje handlowe z różnym kontrahentami dobrze jest zadbać o jak najlepsze zabezpieczenie powstałych z tego tytułu wierzytelności. I nie jest to kwestia braku zaufania - chodzi o jak najlepszą ochronę naszych interesów. Narzędziem, które wydaje się doskonale sprawdzać w takich sytuacjach jest weksel. Jaka jest główna zasada działania takiego instrumentu? Sprawdźmy.

Weksel to papier wartościowy, który może być z powodzeniem wykorzystany do zabezpieczenia różnego typu umów, kredytów, czy też innych transakcji handlowych. W dokumencie tym wystawca weksla lub też osoba przez niego wskazana bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty na rzecz odbiorcy weksla określonej sumy pieniężnej. Dzięki temu, instrument gwarantuje nam pełne i terminowe wykonanie zobowiązania przez naszego kontrahenta.

Osoby uczestniczące w obrocie wekslowym:

Trasant - wystawca weksla
Trasat - osoba trzecia zobowiązująca się do spłaty zobowiązania
Remitent - odbiorca weksla

Na rynku funkcjonują dwa rodzaje weksli - własny i trasowany. Przy wekslu własnym to wystawca jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla. On sam zobowiązuje się zapłacić remitentowi (odbiorca) określoną kwotę pieniędzy w określonym miejscu i czasie.

Natomiast w przypadku weksla trasowanego, dłużnikiem głównym jest trasat, który przyjął weksel (jako akceptant), a osoba wystawiająca staje się tzw. dłużnikiem ubocznym. Oznacza to, że będzie ona odpowiadała za dane zobowiązanie tylko w chwili niewypłacalności dłużnika głównego.

Do czego służy weksel?

Weksel może być wykorzystany jako zabezpieczenie kredytu. Niektóre banki, udzielając zobowiązania, wymagają od klienta podpisania weksla, który chroni je w sytuacji, w której klient czasowo lub całkowicie przestaje spłacać swoje raty kredytowe. W takim przypadku, osoba trzecia wskazana na wekslu (trasat) przyjmuje na siebie obowiązek uregulowania powstałej zaległości.

Inną sytuacją, w której możliwe jest zabezpieczenie wierzytelności przy użyciu weksla są transakcje handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Firma sprzedająca dany towar lub usługę może ubiegać się od trasata lub też wystawcy weksla zapłaty za te dobra. Z punktu widzenia tych osób wystawiając lub akceptując weksel kupujący zobowiązał się do bezwarunkowego dokonania płatności.

Metod wykorzystania weksli oraz funkcji, jakie może on pełnić w codziennym życiu gospodarczym jest bardzo wiele. Najważniejszą z nich (o której trzeba bezwzględnie pamiętać) jest zabezpieczenie płatności - i to tych obecnych, jak i przyszłych. Dzięki temu przeprowadzanie transakcji handlowych jest obarczone dużo mniejszym ryzykiem, a tym samym znacząco zwiększa komfort prowadzenia działalności.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam