Wakacje kredytowe i karencja w spłacie - czym się różnią, na czym polegają?

2012-12-07 12:20:59

Osoba spłacająca kredyt hipoteczny, która ma przejściowe kłopoty finansowe lub po prostu chce coś sfinansować pieniędzmi przeznaczonymi na ratę, może zawnioskować w banku o wakacje kredytowe lub karencję w spłacie. Na czym polegają i czym różnią się obie możliwości?

Wakacje kredytowe a karencja w spłacie

Można spotkać różne definicje i zastosowania terminów „wakacje kredytowe” i „karencja w spłacie kredytu”, niemniej najczęściej przyjmuje się, że wakacje kredytowe to zawieszenie płatności całości raty, natomiast karencja w spłacie kredytu to zawieszenie tylko części kapitałowej raty (odsetki należy spłacać cały czas).

Z wakacji kredytowych można przeważnie skorzystać tylko w jednym miesiącu w ciągu roku. Karencja w spłacie może potrwać dłużej, natomiast banki stosują różne ograniczenia, np. że łącznie w ciągu całego okresu kredytowania karencja może wynieść np. 5 lat.

Co po wakacjach czy karencji?

Standardowym sposobem na „wyrównanie” tego, czego się nie spłaciło z powodu wakacji kredytowych czy karencji, jest doliczenie opuszczonej sumy do kapitału kredytu. To o kilka złotych podwyższy wysokości każdej kolejnej raty. Możliwe jest oczywiście także np. wydłużenie okresu spłaty, jeśli nowa rata będzie za wysoka.

Jak to zrobić?

Wakacje kredytowe (czy karencja w spłacie) bynajmniej nie mogą być spontaniczne. O zamiarze skorzystania z nich należy poinformować kredytodawcę do dwóch tygodni przez terminem, w którym powinno się ją uiścić. Przeważnie jest to darmowe. Bywa, że sprawę można załatwić on-line bezpośrednio z systemu bankowości internetowej (tak ma m.in. Bank Millennium).

Problem z uzyskaniem zgody banku na nieuiszczenie całości lub części kilku rat będą mieli kredytobiorcy spłacający swoje zobowiązanie krócej niż rok, oraz ci, którzy wcześniej mieli problemy z terminowością regulowania rat.

Z czego skorzystać - wakacji czy karencji?

Wakacje kredytowe oznaczają nieuiszczenie całej jednej raty (a więc zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej), a nie tylko części kapitałowej, jak w przypadku karencji w spłacie. Zatem w ciągu jednego miesiąca „oszczędność” (rozumiana jako kwota, której nie odda się bankowi lecz spożytkuje na inny cel) jest wyższa w przypadku wakacji kredytowych. Ludzie korzystają z tej opcji np. jeśli potrzebują środków na urlop lub inne wydatki.

Karencja w spłacie części kapitałowej wydaje się lepszym wyjściem, jeśli ktoś ma przejściowe problemy finansowe. Dzięki temu obniży kilka kolejnych rat. Trzeba jednak pamiętać, że z początku lwią część raty stanowią odsetki. Część kapitałowa zaczyna być większa od odsetkowej dopiero w okolicach połowy okresu spłaty (w przypadku rat malejących) lub dwóch trzecich (gdy kredyt spłacany jest w ratach równych).

Generalnie jednak wiele zależy od kredytodawcy. Czasem banki oferują tylko wakacje kredytowe, a inne jedynie karencję. Kilka nie ma w ofercie żadnej z tych propozycji, ale zapewnia, że stara się elastycznie podchodzić do problemów kredytobiorców.
Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński