Umowa kredytowa

Umowa kredytowa

Umowa kredytowa to dokument, w którym określone zostają warunki udostępnienia środków przez bank (kredytodawcę) i forma ich zwrotu przez klienta (kredytobiorcę).

Co musi zawierać umowa kredytowa?

W świetle ustawy o prawie bankowym umowa kredytowa powinna mieć charakter pisemny, i zawierać przede wszystkim: określenie stron umowy oraz kwotę i walutę kredytu. Ponadto, w przypadku kredytów walutowych (choć obecnie banki właściwie już ich nie udzielają) konieczne jest określenie sposobu ustalenia kursu po którym zostanie wyliczona kwota wypłaty czy spłaty kredytu. Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na rozróżnienie na kredyty denominowane i indeksowane do waluty obcej. W pierwszym przypadku w umowie kredytowej wpisana jest kwota przeliczona na walutę obcą przeliczona do kursie kupna waluty w tymże banku w tym dniu. Z kolei w przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej, w umowie kredytowej zapisana jest kwota kredytu w złotych, a przeliczenie na walutę obcą następuje dopiero w momencie wypłaty środków. Umowa kredytowa zawiera także m.in. informacje o terminach i kwotach wypłat transz kredytu.

W umowie kredytowej należy zawrzeć także cel kredytu. To jedna z kluczowych różnic między kredytami i pożyczkami - w przypadku tych pierwszych konieczne jest określenie, na co środki zostaną przeznaczone (w przypadku pożyczek cel jest dowolny).

Zasady spłaty w umowie kredytowej

Ponadto w umowie kredytowej znajdują się także informacje o zasadach i terminie spłaty kredytu, o jego oprocentowaniu i warunkach zmiany (w przypadku m.in. kredytów hipotecznych oprocentowanie jest zmienne, zależne od rynkowej stopy procentowej WIBOR) oraz wysokości prowizji za udzielenie kredytu. Konieczne jest także określenie zabezpieczenia kredytu - w przypadku kredytów hipotecznych to przede wszystkim wpis hipoteczny w księdze wieczystej nieruchomości.

Ustawa o kredycie konsumenckim, którą stosuje się m.in. do kredytów gotówkowych, dodaje także inne kwestie, które muszą być zawarte w umowie kredytowej. To choćby rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta - ustala się je podając jednocześnie wszystkie założenia przyjęte do obliczeń.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Umowa kredytu jest niezgodna z prawem? Tu uzyskasz bezpłatną pomoc
Nie jesteś pewny, czy umowa kredytowa przedstawiona przez bank, SKOK lub firmę pożyczkową jest zgodna z prawem? Podpowiadamy, gdzie zgłosić się po bezpłatną pomoc w wyjaśnianiu zawiłości umów kredytów i pożyczek.
Kredyt samochodowy: lista dokumentów do banku
Zamierzasz dobrze przygotować się do wizyty w banku po kredyt samochodowy? Przygotowaliśmy dla Ciebie kompletną listę dokumentów, które będziesz musiał dostarczyć.
Pozaodsetkowe, czyli jakie? O rodzajach kosztów kredytowych
Chcesz wiedzieć, co kryje się pod płaszczem kosztów pozaodsetkowych, które z miesiąca na miesiąc nabierają na znaczeniu w ofertach bankowych kredytów? Koniecznie musisz to przeczytać.  
Już 19 lutego ruszy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Jeśli masz problemy z ratami kredytu mieszkaniowego, od 19 lutego będziesz mógł złożyć w swoim banku wniosek o nawet półtoraroczne wczasy od spłaty zobowiązania. Ale uwaga, możesz się rozczarować, bo warunki trafienia pod skrzydła Funduszu Wsparcia są wyśrubowane.