Słownik finansowy: U
Dostępne hasła

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego - słownik finansowy

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego jest to dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, którego wysokość przekracza ustalony przez bank graniczny wskaźnik współczynnika LTV. Jest to więc ubezpieczenie stosowane w przypadku, gdy kredytobiorca nie wnosi wcale lub bardzo niski wkład środków własnych w zakup lub budowę nieruchomości.

Zwykle wymagany wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości dla kredytów denominowanych w walutach obcych i 10% dla kredytów w złotych polskich. Koszt ubezpieczenia jest podawany zwykle jako stawka trzy- lub pięcioletnia i średnio wynosi ona 3,5% na ten okres (koszt ubezpieczenia jest płacony z góry za ten okres).

Po okresie ubezpieczenia bank sprawdza, czy stosunek wartości kredytu pozostałego do spłaty (a więc np. po 3 lub 5 latach) do wartości nieruchomości spadł na tyle, że wkład własny klienta znajduje się na wymaganym poziomie.

Przykład: wartość nieruchomości 180 000 PLN; kredyt we franku szwajcarskim; wymagany wkład własny klienta 20% = 36 000 PLN; klient chce zaciągnąć kredyt na 160 000 PLN czyli 89% wartości nieruchomości; brakujący wkład własny do 9% = 16 000 PLN; stawka ubezpieczenia 3,5% za 3 lata z góry.

Koszt jaki klient musi pokryć przed uruchomieniem kredytu wynosi 3,5% od 16 000 PLN = 560 PLN.

Po 3 latach bank sprawdza ile wynosi aktualnie wskaźnik LTV. Bez nadpłacania kredytu wyniesie on średnio dla kredytu oprocentowanego na 3,5% na okres 30 lat w ratach równych 83%. Bank zażąda więc pokrycia kosztów ubezpieczenia na kolejne 3 lata, ale zwykle już tylko od 3% pierwotnej wartości nieruchomości (5 400 PLN).