Słownik finansowy: U
Dostępne hasła

Umowa przedwstępna - słownik finansowy

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to umowa, w ramach której strony zobowiązuje się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Ważne punkty umowy przyrzeczonej muszą zostać zawarte już w umowie przedwstępnej.

Po co umowa przedwstępna?

Umowy przedwstępne bardzo często stosowane są przy obrocie nieruchomościami. Kupujący i sprzedający zawierają umowę przedwstępną, na mocy której wkrótce ma dojść do zawarcia ostatecznej umowy kupna - sprzedaży. Umowa przedwstępna powinna określać wszystkie kluczowe cechy nieruchomości i transakcji, m.in. określenie nieruchomości i jej cena, wskazanie stron umowy oraz termin zawarcia umowy ostatecznej. Warto kształt umowy przedwstępnej skonsultować z prawnikiem, doradcą kredytowym czy innym fachowcem - jeśli w dokumencie zabraknie istotnej informacji, bank może odrzucić wniosek kredytowy, a kupujący stracić zadatek przekazany sprzedającemu.

Celem umowy przedwstępnej jest „zarezerwowanie” sobie danej nieruchomości po określonej cenie. W tym czasie kupujący może zacząć załatwiać formalności związane z finansowaniem zakupu nieruchomości (kredyt) oraz sprawdzić stan prawny nabywanego lokalu, sprzedający zaś zebrać konieczne dokumenty.

Umowa przedwstępna cywilnoprawna czy w formie aktu notarialnego?

Umowa przedwstępna może zostać zawarta zarówno w formie umowy cywilnoprawnej, jak i aktu notarialnego. Ta druga forma uznawana jest za bezpieczniejsza (dającą więcej możliwości) - akt notarialny zmusza każdego z kontrahentów do zawarcia umowy przyrzeczonej. Taki dokument jest poza tym bardziej profesjonalny (nie powinien zawierać błędów czy niedociągnięć), gdyż jest stworzony przez profesjonalistę. Oczywiście za pewną wadę aktu notarialnego jako formy umowy przedwstępnej można poczytać z kolei konieczność uiszczenia u notariusza taksy notarialnej za stworzenie dokumentu.