Słownik finansowy: U
Dostępne hasła

Ubezpieczenie kredytu - słownik finansowy

Ubezpieczenie kredytu

Jest to ubezpieczenie dołączane do kredytu bankowego, mające na celu zabezpieczenie kredytobiorcy i banku przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Niekiedy ubezpieczenie kredytu jest dobrowolne, a czasem konieczne.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu

Zaciągając kredyty bankowe (kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, karty kredytowe itp.) banki często oferują m.in. ubezpieczenia od utraty pracy, ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy, ubezpieczenia od trwałego i całkowitego inwalidztwa kredytobiorcy na skutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy z tytułu poważnego zachorowania, hospitalizacji. W przypadku kredytów hipotecznych banki żądają zwykle cesji praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, a także z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Zwykle aby uzyskać świadczenie z tytułu ubezpieczenia, należy zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe do firmy ubezpieczeniowej, zazwyczaj za pośrednictwem banku.

Koszty i cechy ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu podwyższa koszty kredytowe. Składki ubezpieczeniowe są zwykle doliczane do comiesięcznej raty. Z drugiej strony, nieraz skorzystanie z ubezpieczenia pozwala na uzyskanie niższego oprocentowania kredytu - dla banku ubezpieczony kredytobiorca (szczególnie jeśli prawa z polisy są scedowane na bank) to bezpieczniejszy kredytobiorca. Jeśli jednak ktoś nie potrzebuje ubezpieczenia kredytu, i nie jest ono wymagane przez bank, to powinien przekalkulować, czy bardziej opłaca mu się kredyt z niższym oprocentowaniem i składką ubezpieczeniową, czy nieco wyżej oprocentowany kredyt bez ubezpieczenia.

Należy pamiętać, aby przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej dokładnie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W nich jest dokładnie napisane, w jakich przypadkach ubezpieczonemu przysługuje świadczenie. Często lista wyłączeń, czyli sytuacji gdy ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia, jest bardzo długa.