Słownik finansowy: U
Dostępne hasła

Ubezpieczenie pomostowe - słownik finansowy

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowy koszt kredytowy pobierany w przypadku kredytów hipotecznych do momentu wpisania hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania.

Ubezpieczenie pomostowe - jaki to koszt?

Składki ubezpieczenia pomostowego są zwykle pobierane od kredytobiorcy poprzez czasowe podwyższenie marży kredytowej. Oczywiście każdy bank indywidualnie ustala wysokość podwyżki marży, natomiast zwykle wynosi ona ok. 1 p. proc. Oznacza to, że rata przykładowego kredytu na 25 lat wzrasta o ok. 10 proc. Przykładowo, dla kredytu na 200 tys. zł i oprocentowaniu, które standardowo wyniosłoby 5 proc. w skali roku, comiesięczna rata jest podwyższona o ok. 120 zł. Ubezpieczenie pomostowe może być także pobierane za kilka miesięcy z góry, w ramach składki w wysokości zwykle ok. 0,07 proc. kwoty kredytu.

Długość pobierania ubezpieczenia pomostowego zależy m.in. od rodzaju nabywanej nieruchomości. W przypadku lokali z rynku wtórnego, nie powinno to zająć więcej niż kilka miesięcy. Wiele zależy od sprawności konkretnego sądu wieczystoksięgowego. Inaczej sprawa wygląda gdy nabywane mieszkanie jest jeszcze w trakcie budowy (lub kredyt jest przyznany na budowę domu), i środki są wypłacane przez bank w transzach. Wówczas ubezpieczenie pomostowe jest naliczane od faktycznie wypłaconej dotychczas kwoty kredytu.

Kogo zabezpieczenia ubezpieczenie pomostowe?

Choć to kredytobiorca reguluje składki ubezpieczenia pomostowego, wcale nie zabezpieczają one jego interesów. Jest ono pobierane przez bank niejako w ramach rekompensaty za to, że jego wierzytelność nie jest jeszcze dostatecznie zabezpieczona. Ubezpieczenie pomostowe zabezpiecza zatem bank, a nie klienta. Kredytobiorca nie jest nawet stroną umową ubezpieczenia, dlatego w przypadku zaprzestania spłaty kredytu przez niego, ubezpieczyciel zwróci bankowi pieniądze, ale jednocześnie na podstawie regresu będzie żądał zwrotu tych pieniędzy od kredytobiorcy.