27.02.2013, 10:19

Podatek od ustanowienia hipoteki

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 7.2     / 10 (oddano 6 głosów)

Kredyt hipoteczny to często jedyna metoda na sfinansowanie zakupu mieszkania czy budowy domu. Niestety, z zobowiązaniem tym wiąże się wiele kosztów dodatkowych. Jednym z nich, o którym często zapominamy, jest podatek naliczany od ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Ustanowienie hipoteki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość zależy od rodzaju wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w gospodarce funkcjonują dwa rodzaje wierzytelności.

Pierwsza to wierzytelność istniejąca, czyli taka, która jest dokładnie oznaczona co do kwoty. Na przykład może to być kredyt ze stałym oprocentowaniem, gdzie można precyzyjnie wyliczyć ile wyniosą odsetki i na tej podstawie określić całkowitą wysokość wierzytelności w momencie ustalania hipoteki.

Drugi rodzaj to wierzytelność o wysokości nieustalonej, czyli taka której wysokości nie da się dokładnie wyliczyć w momencie ustanawiania hipoteki. Zazwyczaj odnosi się ona do kredytu bankowego o zmiennej stopie procentowej. Warto zaznaczyć, że często obejmuje ona także wierzytelności przyszłe. W przypadku zobowiązań hipotecznych mogą to być karne odsetki, opłaty za opóźnienia w spłacie, koszty egzekucji itp. Ich wysokości nie da się precyzyjnie ustalić.

Z punktu widzenia klienta prawidłowe określenie wierzytelności, z jaką ma styczność jest niezwykle ważne, ponieważ to od rodzaju wierzytelności zależy wysokość podatku, który będzie on musiał uiścić do urzędu skarbowego.

Jeśli hipoteka zabezpiecza tylko wierzytelności istniejące, to stawka podatku jest równa 0,1 proc. kwoty zabezpieczonej wierzytelności. W przypadku jednak, gdy hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej, wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych jest określona kwotowo i wynosi 19 złotych.

Widać zatem doskonale, że od rodzaju wierzytelności zależy, czy zapłacony przez klienta podatek wyniesie kilkaset, czy tylko kilkanaście złotych.

Na zakończenie warto wspomnieć, że obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych jakim jest ustanowienie hipoteki powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowienie hipoteki lub zawarcia z bankiem umowy ustanowienia hipoteki. Termin, w jakim należy uiścić stosowną opłatę wynosi 14 dni od daty widniejącej na wymienionych wyżej dokumentach.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego nie należy do łatwych czynności. Liczba formalności, jakie należy załatwić przy takim zobowiązaniu jest dużo większa niż w przypadku innych produktów finansowych. Ponadto ważne jest, aby wszystkich dokładnie dopilnować. Niewywiązanie się w terminie z któregokolwiek z nich może spowodować, że będziemy musieli ponieść finansowe konsekwencje swojego niedopatrzenia.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (27.02.2013).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Jacek Kasperczyk
, ekspert Comperia.pl
612 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

zobacz blog autora

Zobacz dyskusje na forum
Forum finansowe dla firm
Podatek od sprzedawanej nieruchomości gruntowej 3.7.2019 18:47 przez:
Cappieevan
Koszta firmy . Skąd wziać? 7.2.2015 9:23 przez:
Limana

forum finansowe dla firm