Oplata za wcześniejszą spłatę

Opłata za wcześniejszą spłatę

Opłata za wcześniejszą spłatę to kwota, jaką zapłacimy, kiedy spłacimy część lub całość kredytu przed ustalonym w umowie terminem.