Zmodernizuj lub poszerz park maszynowy swojej firmy bez kredytu i angażowania własnego kapitału. Sprawdź i porównaj z Comperia.pl dostępne na rynku oferty leasingu maszyn i urządzeń dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Leasing maszyn i urządzeń

Porównaj wszystkie oferty leasingu w jednym miejscu

LeasingLeasing samochodów osobowychLeasing samochodów ciężarowychLeasing maszyn i urządzeń
Comperia Doradca Leasing
Leasing z Comperia Doradca

Wybieramy leasing

Skontaktuj się z doradcą, który wybierze dla Ciebie najlepszą ofertę.

  • Za dużo ofert?
  • Jak wybrać dobrą ofertę?

Oferta sponsorowana

Sprawdź
Porównaj produkty
Znaleźliśmy dla Ciebie 1 ofertę
Sortowanie:
Europejski Fundusz Leasingowy SA
Europejski Fundusz Leasingowy SA - oferta (używane maszyny i urządzenia)
Wykup: 20% Czynsz: 2,78% Suma opłat: 106,72%

Rata miesięczna: 834 zł

Legenda:Ocena danego banku na podstawie średniej ocen zebranej od naszych klientów

Leasing maszyn i urządzeń

Dzięki leasingowi przedsiębiorcy mają możliwość rozwoju własnego biznesu i zwiększenia konkurencyjności rynkowej (poprzez pozyskanie dodatkowych maszyn czy urządzeń) bez obciążania budżetu firmy dużym, jednorazowym wydatkiem.

Właścicielem przedmiotu w całym okresie leasingu jest leasingodawca. Leasingobiorca otrzymuje ten przedmiot w użytkowanie w zamian za miesięczne płatności (raty), ale po zakończeniu trwania umowy ma możliwość przejęcia maszyny na własność – za wskazaną w umowie opłatą.

Wielu leasingodawców oferuje finansowanie maszyn i urządzeń nawet do 100% ich wartości, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi posiadać wkładu własnego.

W ramach leasingu maszyn firmy mogą nabyć sprzęty, kupione w Polsce lub za granicą, potrzebne w takich branżach jak m.in.: budownictwo, medycyna, stomatologia, gastronomia, obróbka metalu i drewna, przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Odpisy amortyzacyjne

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący lub korzystający – zależnie od rodzaju leasingu:

  • w leasingu operacyjnym: leasingodawca,
  • w leasingu finansowym: leasingobiorca.

Koszt uzyskania przychodów

Zależnie od rodzaju zawartej umowy przedsiębiorca może wliczać do kosztów podatkowych całe raty lub tylko ich część odsetkową:

  • w leasingu operacyjnym: całe raty leasingowe (bez VAT-u),
  • w leasingu finansowym: odsetki od rat leasingowych (bez VAT-u),

W leasingu finansowym dodatkowym kosztem obniżającym podatek są odpisy amortyzacji przedmiotu.

Zabezpieczenia umowy leasingu

Podstawowym zabezpieczeniem stosowanym w leasingu jest sam przedmiot umowy, który w całym jej okresie pozostaje własnością finansującego.

Leasingodawca może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, takiej jak weksel lub ubezpieczenie. W przypadku leasingu pojazdów obowiązkowe jest OC i autocasco wraz z NNW oraz assistance.

Wykup leasingowanych maszyn

W leasingu finansowym zazwyczaj przeniesienie własności przedmiotu umowy następuje za symboliczną opłatą za wykup (często: 1% ceny przedmiotu).

W leasingu operacyjnym przedsiębiorca ma możliwość wykupienia środka finansowanego w ramach umowy za ustaloną w niej cenę, jednak zazwyczaj jest to dużo wyższa wartość niż w leasingu finansowym. Wynika to z odrębnych mechanizmów pobierania wartości końcowej przedmiotu, stosowanych w obu rodzajach umów. W leasingu finansowym przedsiębiorca spłaca zwykle dużo wyższe raty, ponieważ każda z nich jest powiększana o kwotę na poczet spłaty nabywanego przedmiotu. W leasingu operacyjnym raty zwykle nie uwzględniają pełnej spłaty leasingowanych maszyn.

Kredyt czy leasing – jak finansować inwestycje?

W ramach kredytu przedsiębiorca pozyskuje pieniądze, które może przeznaczyć na realizację inwestycji lub bieżące wydatki. W leasingu przedsiębiorca zamiast gotówki otrzymuje konkretny przedmiot, np. maszyny. W obu przypadkach w zamian zobowiązuje się do spłaty comiesięcznych rat.

Kredyt i leasing różni nie tylko przedmiot umowy, ale i sposób pozyskania wsparcia. Leasing jest łatwiej dostępny niż kredyt. Obowiązują w jego przypadku łagodniejsze wymogi w zakresie zdolności finansowej, a formalności są ograniczone do minimum, dzięki czemu proces wnioskowania i zawierania umów jest uproszczony i krótszy.

Raty leasingowe nie obciążają zdolności kredytowej.

Z leasingu mogą bez przeszkód korzystać nowe firmy, podczas gdy większość kredytów inwestycyjnych jest przeznaczona dla przedsiębiorców działających w swojej branży od minimum roku.