Leasing bez autocasco? Poradnik ubezpieczeniowy

2019-09-29 10:49:51

Autocasco potrafi znacznie podwyższyć koszt leasingowania samochodu. Czy można uniknąć tego wydatku, zawierając umowę leasingu pojazdu bez AC? W teorii: tak, w praktyce: nie.

Leasingobiorca, niezależnie od tego, czy korzysta z leasingu dla firm czy leasingu konsumenckiego, jedynie użytkuje pojazd, będący przedmiotem umowy leasingowej. Właścicielem samochodu w całym okresie spłaty pozostaje firma leasingowa. To ona decyduje więc o tym, w jaki sposób auto zostanie ubezpieczone. Wola klienta nie ma znaczenia.

Jeśli przedsiębiorca lub konsument nie zgadza się na warunki proponowane przez leasingodawcę (np. wymóg wykupienia AC), nie pozostaje mu nic innego, jak odrzucić daną ofertę leasingu, a następnie spróbować znaleźć inną, korzystniejszą dla siebie, w kolejnej firmie.

Leasingu bez AC ze świecą szukać

W teorii samochód może zostać użyczony klientowi w ramach umowy leasingowej bez wymogu dokupienia AC. Z punktu widzenia prawa komunikacyjnego obowiązkowe jest jedynie ubezpieczenie pojazdu z tytułu OC. Nie istnieją też żadne normy produktowe (regulacje Kodeksu cywilnego), według których każda umowa leasingu samochodowego musiałaby być zabezpieczona ochroną autocasco.

Zakup AC pojazdu jest zawsze dobrowolny, a zależy od woli jego właściciela. Tym w przypadku leasingu jest firma leasingowa.

W praktyce każdy leasingodawca wymaga wykupienia autocasco, a ciężar składek przerzuca na klienta.

Pełny pakiet polis (OC+AC, a często również NNW) służy leasingodawcom w celu zabezpieczenia własnych interesów.

Dzięki AC firma leasingowa będzie mogła uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie po kradzieży, uszkodzeniu lub zniszczeniu samochodu. To korzyść również dla klienta, który uniknie tym samym konieczności ponoszenia kosztów związanych z naprawą samochodu lub zwrotem jego wartości po utracie pojazdu.

Klient może sam wykupić autocasco, ale są warunki

Choć firma leasingowa może (i będzie) wymagać autocasco, to jej klient nie musi decydować się na ofertę ubezpieczeniową proponowaną przez leasingobiorcę.

Może wykupić polisę w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, ale nie zawsze będzie miał wolny wybór w zakresie warunków nabywanej ochrony.

Zawierane na własną rękę AC musi spełniać wymogi stawiane przez leasingodawcę.

Firma leasingowa może przykładowo żądać, by AC charakteryzowało się:

  • brakiem franszyzy integralnej
  • brakiem udziału własnego
  • stałą suma ubezpieczenia
  • naprawą pojazdu wyłącznie w serwisach producenta samochodu

Umowa skonstruowana w oparciu o powyższe warunki będzie się wiązać z wyższą składką, a zatem większym wydatkiem dla leasingobiorcy.

Przed zakupem polisy we własnym zakresie warto przedstawić jej treść leasingodawcy. Uzyskanie zgody na zawarcie przedłożonej umowy w samodzielnie wybranym zakładzie ubezpieczeń może się wiązać z koniecznością wniesienie na rzecz firmy leasingowej dodatkowej opłaty za akceptację danej polisy.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam