23.12.2011, 11:35

Kredyty dla M¦P w BNP Paribas będ± tańsze

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Bank podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kolejn± linię kredytow±. Na kredyty dla M¦P BNP Paribas uzyskał 50 mln euro. Celem preferencyjnego kredytu mog± być różne inwestycje w przedsiębiorstwo.

Firmy z sektora małych i ¶rednich przedsiębiorstw mog± ubiegać się o kredyt do kwoty 12,5 mln euro. Dodatkowym warunkiem jest kwota całkowitego kosztu inwestycji- ta nie może przekroczyć 25 mln euro. Kredyty dla M¦P w banku BNP Paribas będ± udzielane w złotym lub w europejskiej walucie. Na spłatę kredytu bank przewiduje do 10 lat. Ponadto, przedsiębiorstwa zaci±gaj±ce kredyty mog± korzystać z poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Takie rozwi±zanie pozwala na zmniejszenie wkładu własnego z 20 do 10 proc.

Kredyty dla małych i ¶rednich przedsiębiorstw w BNP Paribas mog± być udzielane zarówno na materialne, jak i nie materialne cele. Atrakcyjnym kredytem inwestycyjnym można sfinansować zakup maszyn, ¶rodków transportu, a także budowę i rozbudowę eksploatowanych nieruchomo¶ci. W przypadku inwestycji o charakterze niematerialnym przykładem może być zakup technologii (licencji) b±dĽ nakłady na badania i rozwój.

Poza kredytem inwestycyjnym bank BNP Paribas ma w swojej ofercie także kredyty technologiczne oraz kredyty na finansowanie przedsięwzięć energooszczędnych, dzięki którym można uzyskać premię w wysoko¶ci nawet 15 proc. kwoty udzielonego kredytu.

Szczegółowe parametry kredytu s± dostępne w oddziałach prowadz±cych obsługę małych i ¶rednich przedsiębiorstw.

Comperia.pl

Wymienione w tek¶cie informacje, liczby i oferty s± aktualne w dniu powstania artykułu (23.12.2011).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2773 artykuły -

zobacz inne artykuły tego autora