Słownik finansowy: H
Dostępne hasła

Harmonogram spłat - słownik finansowy

Harmonogram spłat

Harmonogram spłat to dokument przekazywany kredytobiorcy przez bank, zawierający wykaz rat pozostających do uregulowania wraz z wymaganą datą spłaty danej raty.

Co znajduje się w harmonogramie spłat?

W harmonogramie spłat poza łączną wysokością raty podaje się także często aktualne oprocentowanie kredytu oraz kwotę odsetek i kwoty kapitału, z których dana rata się składa, oraz ewentualne dodatkowe koszty, które musi uregulować kredytobiorca. Dodatkowo harmonogram spłat zawiera także informację o poziomie salda zadłużenia po każdej spłaconej racie.

Kiedy harmonogram spłat ulega zmianie?

W przypadku zmiany pewnych warunków kredytu wpływających na wysokość rat, bank dostarcza klientowi nowy harmonogram spłat. Przykładem takiej sytuacji jest m.in. zmiana oprocentowania kredytu (w przypadku, gdy oprocentowanie kredytu jest zmienne, czyli zwykle zależne od rynkowej stopy procentowej WIBOR), co wpływa na wysokość odsetek, a tym samym rat. Nowy harmonogram spłat ustala się także w przypadku zmiany okresu spłaty kredytu (wydłużenie powoduje obniżkę rat, a skrócenie ich wzrost), po zastosowaniu wakacji kredytowych, czyli zawieszenia płatności raty, kiedy niezapłaconą kwotę należy doliczyć do pozostałych rat, albo w przypadku nadpłaty kredytu, czyli spłaty kwoty większej niż wynika to z harmonogramu spłat (wówczas kolejne raty zostają obniżone).

Raty kredytu mogą mieć charakter równy lub malejący. W pierwszym przypadku każda rata jest identycznej wysokości, zmienia się tylko proporcja odsetek i kapitału spłacanych w każdej racie, w drugim - kredytobiorca w każdej racie spłaca tyle samo kapitału, ale co miesiąc coraz mniej odsetek. W trakcie okresu spłaty kredytu można dokonać zmiany systemu spłaty rat stosowanych przez bank, i w takim przypadku również harmonogram spłat ulega zmianie.

Harmonogramy spłat są zwykle zarówno przesyłane klientom w formie dokumentu papierowego, jak i pocztą elektroniczną lub dostępne są w systemie bankowości internetowej. Dokument można otrzymać także w trakcie wizyty w placówce banku.