Słownik finansowy: H
Dostępne hasła

Hipoteka odwrócona - słownik finansowy

Hipoteka odwrócona

Hipoteka odwrócona (ang. reverse mortgage) to rodzaj kredytu hipotecznego, w którym bank zabezpieczając się na nieruchomości kredytobiorcy wypłaca mu dożywotnią rentę w określonej wysokości. Kredytobiorca otrzymuje w tym przypadku kredyt wypłacany w transzach. Istotą jest to, że nie musi spłacać tego kredytu - bank po wypłacie całej kwoty sprzedaje nieruchomość klienta, odzyskuje kapitał plus odsetki a nadwyżkę zwraca spadkobiercom klienta. Wysokość comiesięcznej renty jest zależny od wieku kredytobiorcy i wartości nieruchomości

Taki rodzaj kredytu umożliwia uwolnienie gotówki spod nieruchomość dla osób, które przeżywają kłopoty finansowe a mają nieobciążoną nieruchomość. Klient w tym przypadku otrzymuje od banku pieniądze nie musząc spłacać co miesiąc rat kredytowych.

Jest to rozwiązanie finansowe bardzo przydatne dla osób starszych, które mają majątek zamrożony w nieruchomości mogą go uwolnić zwiększając swoje dochody na emeryturze.