Słownik finansowy: H
Dostępne hasła

High-Net-Worth Individuals (HNWI) - słownik finansowy

High-Net-Worth Individuals (HNWI)

High-Net-Worth Individuals, w skrócie HNWI, to osoby dysponujące majątkiem w wysokości minimum 1 mln dolarów amerykańskich, liczonych w płynnych środkach finansowych (gotówka, akcje, depozyty bankowe). Jak wynika z raportu Global wealth Databook 2013, w Polsce w 2013 r. mieszkało 45 tys. osób, zaliczających się do kategorii HNWI.

Segmentacja High-Net-Worth Individuals

W grupie High-Net-Worth Individuals wyróżnia się także Ultra HNWI - czyli osoby dysponujące majątkiem w wysokości powyżej 50 mln USD oraz very HNWI z majątkiem w wysokości 5-50 mln USD. Osoby z majątkiem od 1 do 5 mln USD są po prostu HNWI. Oprócz nich wyróżnia się także grupę wealthy, tj. osoby dysponujące aktywami finansowymi w wysokości 0,5-1 mln USD, i affluent, tj. osoby z majątkiem 0,1-0,5 mln USD.

Po co rozróżnienie na High-Net-Worth Individuals?

Banki stosują kryterium majątkowe dla identyfikowania najzamożniejszych klientów, którym oferują specjalne usługi z zakresu private banking czy wealth management. Oczywiście każdy bank ma własną definicję najzamożniejszego klienta i gamy produktów i rozwiązań jemu oferowanych. Niemniej polega ona na usługach dedykowanego doradcy czy grupy doradców odpowiedzialnych za kompleksową obsługę finansową i pozafinansową klienta zamożnego. Chodzi tu nie tylko o obsługę związaną bezpośrednio z rozliczeniami bankowymi, depozytami itp., ale także m.in. z doradztwem prawnym czy podatkowym, usługami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości czy dzieł sztuki itp. W ramach usługi concierge zespół doradców bankowych jest odpowiedzialna za realizację rozmaitych „życzeń” klienta zamożnego, choćby bukowania lotów czy kupna biletów na mecz.

Świadczenie usług private banking i wealth management jest z zasady relacją długoterminową - stanowi realizację założonego planu finansowego zarządzania aktywami klienta. Uwzględnia się tu także planowanie spadkowe, tzn. optymalne zabezpieczanie przyszłości kolejnych pokoleń (jest to nazywane tzw. transferem międzypokoleniowym).