07.02.2015, 13:07

Fundusz inwestycyjny: jak wybrać ten najlepszy?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Fundusz inwestycyjny: jak wybrać ten najlepszy?

Jeśli nie mamy odpowiedniej wiedzy na temat funkcjonowania giełdy, ale posiadamy pieniądze, które chcielibyśmy zainwestować, warto pomyśleć o funduszu inwestycyjnym. Jak wybrać ten najlepszy?

Wybór w zakresie funkcjonujących na rynku finansowym funduszy inwestycyjnych jest naprawdę szeroki, dlatego warto dokładnie przemyśleć decyzję o skorzystaniu z jednego z nich. Zanim jednak pochylimy się nad tym problemem, kilka słów o tym, jak działają takie fundusze.

Fundusze można określić jako sposób na zbiorowe inwestowanie pieniędzy. Uczestnicy takich funduszy wpłacają mniejsze lub większe kwoty tworzące razem kapitał, który następnie jest inwestowany. Najczęściej wpłacane pieniądze zamieniane są na jednostki uczestnictwa, rzadziej na certyfikaty. W zależności od skuteczności inwestycji ceny tych jednostek się zmieniają, mogąc drożeć lub tanieć. Jednostki w większości przypadków możemy odsprzedać w każdym momencie. Najczęściej zarówno zakup, jak i sprzedaż jednostek obarczone są dodatkowymi opłatami.

Akcje czy obligacje? 

Ze względu na sposób inwestycji fundusze można podzielić na kilka rodzajów. Niektóre inwestują na rynku pieniężnym, skupując krótkoterminowe papiery dłużne (np. bony skarbowe). Jest to inwestycja najbezpieczniejsza, ale nie można w tym przypadku liczyć na ogromne zyski, a pieniądze należy lokować w takim funduszu co najmniej pół roku.

Fundusze bezpieczne

Nieco lepiej można zarobić na funduszach inwestujących w obligacje skarbowe (fundusz obligacyjny). W ich przypadku jest szansa, by skuteczniej pomnożyć kapitał, ale z drugiej strony należy się liczyć z większymi i częstszymi zmianami cen jednostek uczestnictwa. Najlepsze efekty można uzyskać w funduszach obligacyjnych, lokując pieniądze na dłużej niż rok.

Fundusze zrównoważone

Do wyboru mamy także fundusze zrównoważone, które część środków inwestują w papiery dłużne, a część w akcje. Zysk może być wówczas wiele większych niż w poprzednich funduszach, ale to wiąże się również z większym ryzykiem. W przypadku tych funduszy opłaca się być cierpliwym i nie reagować nerwowo na wahania cen jednostek, których najlepiej nie zbywać przez kilka lat.

Fundusze agresywne

Najbardziej ryzykowne, ale również najbardziej zyskowne, mogą być fundusze akcyjne, które lokują pieniądze tylko na giełdzie. To jest inwestycja długoterminowa i warto wtedy również śledzić doniesienia z parkietu, a także dane gospodarcze.

Certyfikaty i polisy

Jednostki uczestnictwa kupuje się w funduszach otwartych, a fundusze zamknięte proponują certyfikaty, czyli papiery wartościowe na okaziciela. Na rynku pierwotnym kupujemy takie certyfikaty w drodze subskrypcji, a potem obrót nimi dokonuje się na rynku wtórnym (giełda, rynek pozagiełdowy). W tym wypadku fundusze odkupują certyfikaty, gdy dochodzi do ich likwidacji, bowiem takie fundusze tworzone są na określony czas.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Na rynku funkcjonują jeszcze ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W ich wypadku ubezpieczyciel sprzedaje polisę na życie, która jednocześnie daje możliwość inwestowania pieniędzy. Inwestorzy sami mogą zdecydować, jaki procent składki zostanie przeznaczony na ubezpieczenia, a jaki na pomnażanie kapitału.  

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (07.02.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
943 artykuły - zobacz inne artykuły tego autora