29.01.2015, 12:06

Produkty strukturyzowane - w jakiej formie mogą występować?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Produkty strukturyzowane - w jakiej formie mogą występować?

Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z możliwości, jakie dają produkty strukturyzowane, warto poznać, na jakiej zasadzie one działają i w jakich formach prawnych występują.

Produkty strukturyzowane to rozwiązanie inwestycyjno-oszczędnościowe coraz częściej oferowane przez banki. Zanim je wybierzemy, niezbędne jest jednak sprawdzenie, na jakiej zasadzie one działają.

Produkt strukturyzowany – czyli co?

Produkty strukturyzowane definiowane są jako produkty finansowe, które łączą w sobie elementy depozytów i rozwiązań inwestycyjnych. Takie produkty zapewniają z reguły 80-100 proc. ochrony zainwestowanego kapitału w terminie wykupu (czyli z końcem całego okresu trwania umowy). Jednocześnie dają możliwość czerpania korzyści z inwestycji na różnych rynkach kapitałowych.

Za pomocą struktur możemy inwestować w różne aktywa, takie jak indeksy giełdowe czy towary. Atuty takich produktów to względne bezpieczeństwo wpłaconego kapitału (zależnie od warunków umowy) oraz znaczna elastyczność. Dzięki temu drugiemu czynnikowi produkty strukturyzowane pozwalają na wybór rozwiązania inwestycyjnego odpowiadającego w największym stopniu oczekiwaniom klienta, także dotyczącym ryzyka inwestycyjnego.

Konstrukcja struktur

Podstawowa forma produktu strukturyzowanego to dwuelementowa konstrukcja, na którą składa się opcja i obligacja zerokuponowa. Obligacja jest oferowana po cenie niższej niż nominalna, a wykupowana po cenie nominalnej, co zapewnia możliwość zwrotu wartości nominalnej w dniu zapadalności. Z kolei opcja jest instrumentem pochodnym. Jego cena jest zależna od ceny powiązanego z nim produktu (towaru, surowca, waluty etc.). Dzięki obecności opcji mamy możliwość zysku - możemy jednak też nie zyskać nic, jeśli inwestycja się nie powiedzie.

Formy produktów strukturyzowanych

Produkty strukturyzowane oferowane są w różnych wersjach i formach prawnych. Mogą mieć one na przykład postać:

  • papierów wartościowych (certyfikatów, obligacji),
  • polis inwestycyjnych (polisa ubezpieczeniowych),
  • lokat strukturyzowanych.

Wymienione wyżej formy prawne dają rozmaite korzyści nabywcy. Dla przykładu mając wykupioną polisę ubezpieczeniową, nie dotyczy nas podatek od zysków kapitałowych. Z kolei papier wartościowy, taki jak obligacja czy certyfikat, gwarantuje nam płynność finansową, zapewniają poprzez możliwość sprzedaży papierów po cenie rynkowej przed końcem okresu inwestycyjnego. Lokata strukturyzowana zapewnia z kolei tak pożądane przez konsumentów bezpieczeństwo kapitału.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (29.01.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
895 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum