28.01.2015, 13:53

Czy obligacje się opłacają? Jak wypadają na tle lokat?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Czy obligacje się opłacają? Jak wypadają na tle lokat?

Zarówno obligacje, jak i lokaty bankowe to produkty, na których kapitał jest względnie bezpieczny. Przy stosunkowo niskim oprocentowaniu lokat, z czym mamy do czynienia obecnie, wiele osób zastanawia się nad tym, czy nie lepiej inwestować w obligacje. Co opłaci się bardziej?

Lokata czy obligacje na 2 lata

Chcąc zdeponować środki na lokacie na dwa lata, możemy liczyć na oprocentowanie ok. 3 proc. w skali roku.

Przykładowo w ramach lokaty Zmienne Oprocentowanie Eurobanku możemy liczyć na zysk 3,25 proc., e-lokata Dynamiczna Getin Noble Banku pozwoli zarobić 3,25 proc. w skali roku, tak samo oprocentowana jest e-Lokata Dynamiczna oferowana przez Open Finance, natomiast lokata zakładana przez Plusbank24 pozwoli zarobić 3,1 proc.

Dla porównania dodajmy, że od stycznia 2015 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym, których oprocentowanie wynosi 2 proc. w stosunku rocznym. Pamiętajmy, że dwa lata to jeden z krótszych okresów, na jaki możemy zdeponować środki na obligacjach, a oprocentowanie tych papierów dłużnych uzależnione jest od terminu ich wykupu. Oznacza to, że im dłużysz termin, tym najprawdopodobniej zysk będzie większy.

Lokata na 3 lata

Więcej niż na 2-letnich zarobić możemy, deponując środki na lokatach 3-letnich.

Lokata Direct + Internet w Santander Consumer Banku pozwoli zarobić 3,5 proc., podobnie e-lokata Dynamiczna w Open Finance czy e-Lokata Dynamiczna w Getin Noble Banku. 3,4 proc. zyskamy tymczasem, lokując środki na lokacie Direct Plus czy Direct Zysk w Santander Consumer Banku.

W przypadku trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych, w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,40 proc. w stosunku rocznym, przy czym wypłata odsetek obywa się co 6 miesięcy.

Dla czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,60 proc. w skali roku, przy czym 4-letnia lokata-stałe oprocentowanie w Eurobanku może nam przynieść zysk na poziomie 2,9 proc.

Jak widzimy, oprocentowanie lokat jest obecnie nieco wyższe niż oprocentowanie obligacji. Zauważmy jednak, że np. oprocentowanie obligacji 2-letnich jest stałe, natomiast już 3-letnich będzie się zmieniało w trakcie trwania inwestycji. Stawka bazowa stopy procentowej będzie liczona oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego obligacji jako średnia arytmetyczna stopy WIBOR 6M za okres pięciu kolejnych dni roboczych.

Długi termin zapadalności

Pamiętajmy, że obligacje to inwestycje długoletnie. W przypadku lokat zwykle deponujemy środki na krócej, dlatego też bardziej opłacalne może się okazać przekazanie kapitału na lokatę, a następnie przedłużanie terminu zapadalności umowy.

Gwarancja bezpieczeństwa

Pieniądze zdeponowane w banku, na koncie osobistym czy też na depozycie bankowym, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bezpieczeństwo pieniędzy ulokowanych w obligacjach w dużej mierze zależy zaś od podmiotu będącego ich emitentem. W przypadku obligacji skarbowych bezpieczeństwo gwarantuje Skarb Państwa.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (28.01.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
252 artykuły - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o lokatach
Lepsze są akcje czy obligacje? 24.3.2015 19:15 przez:
kysan

forum o lokatach