03.01.2014, 07:14

Obligacje a lokaty - wymieniamy różnice

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Obligacje a lokaty - wymieniamy różnice

Osoby chcące pomnożyć posiadane oszczędności szukają zazwyczaj inwestycji, które dadzą im pewny zysk. Priorytetem jest dla nich gwarancja ochrony kapitału, a ta jest stałym elementem lokat bankowych. Bezpieczną alternatywą dla lokat mogą być również obligacje Skarbu Państwa. Poznaj podobieństwa i różnice między obiema formami oszczędzania.

Obligacje skarbu państwa to nic innego jak pożyczka, którą państwo zaciąga u obywateli. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do odkupienia wydanych papierów wartościowych w określonym terminie. Oprocentowanie obligacji dzieli się na stałe i zmienne. W przypadku oprocentowania stałego z góry wiemy, jaki zysk przyniesie nam dana inwestycja. Oprocentowanie zmienne uzależnione jest od wskaźnika inflacji i dotyczy dłuższych terminów inwestycji, takich jak cztero- i dziesięcioletnie. Obligacje skarbowe możemy nabyć przez Internet oraz w placówkach i domach maklerskich banku PKO BP. Minimalna kwota, od której możemy zakupić obligację, wynosi 100 zł.

Lokata bankowa jest najpopularniejszą w naszym kraju formą lokowania środków. Polega na oddaniu określonej sumy pieniędzy na konkretny czas w ręce banku. Dzięki temu bank wypłaca depozytariuszom odsetki, zależne od oprocentowania. Na jego wysokość wpływ mają w dużej mierze decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która określa stopy procentowe w kraju. Oprocentowanie lokat (analogicznie do obligacji skarbu państwa) może być zmienne oraz stałe. W przeciwieństwie do obligacji, lokaty są dostępne od określonej kwoty, którą ustala bank. W większości przypadków jest to 1 tys. zł. Instytucje finansowe czasem narzucają na depozytariuszy również górną granicę wysokości lokaty.

Co się bardziej opłaca?

Porównując lokaty bankowe i obligacje skarbowe z reguły bardziej opłacalne są produkty należące do tej pierwszej grupy. Ich oprocentowanie jest zazwyczaj wyższe niż oprocentowanie obligacji. Dodatkowo lokaty umożliwiają deponowanie pieniędzy na nawet bardzo krótkie okresy, typu miesiąc, tydzień czy nawet doba, podczas gdy obligacje z reguły są produktami wieloletnimi. Niemniej obligacje są teoretycznie bezpieczniejszym instrumentem finansowym, ponieważ ich gwarantem jest Skarb Państwa, podczas gdy gwarancję zwrotu w przypadku lokat zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Niewątpliwie każda z opisanych form lokowania środków posiada zarówno swoje mocne, jak i słabe strony, jednak obie są obecnie najbezpieczniejszymi formami pomnażania oszczędności. Jednocześnie zapewniają względnie niskie oprocentowanie. Najlepszym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą wybierać pomiędzy różnymi sposobami lokowania kapitału, jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Podzielenie naszych oszczędności pomiędzy różnego rodzaju produkty finansowe zapewni nam i bezpieczeństwo, i zróżnicowane zyski.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (03.01.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
898 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum