02.12.2015, 09:41

Rzecznik konsumentów - kiedy pomoże kredytobiorcy?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 9.3     / 10 (oddano 3 głosów)

Rzecznik konsumentów - kiedy pomoże kredytobiorcy?

Rzecznik konsumentów to jeden z najważniejszych organów chroniących szeroko rozumiane interesy konsumentów. Po pomoc mogą się do niego zwrócić m.in. klienci korzystający z produktów i usług bankowych. Poniżej przedstawiamy, w jakich sytuacjach miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów może pomóc kredytobiorcy.

Bezpodstawne wpisanie na listę niesolidnych dłużników, wprowadzenie w błąd co do wysokości oprocentowania kredytu czy pobieranej prowizji – to tylko przykłady sytuacji, w których kredytobiorca może liczyć na pomoc rzeczników konsumentów. W praktyce z pomocy można skorzystać zawsze, gdy wystąpi spór z daną instytucją bankową, a wcześniejsze próby jego rozwiązania nie przyniosły spodziewanych efektów.

Sprawdź też: Komu pomoże skarga do UOKiK?

Zadania rzeczników konsumentów

Rzecznicy konsumentów posiadają kompetencje o charakterze doradczym i procesowym. Z kolei zakres ich działań szczegółowo reguluje Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Z jej zapisów wynika, że rzecznicy chronią interesy konsumentów poprzez:

  • służenie bezpłatną poradą prawną w zakresie ochrony ich interesów,
  • występowanie do przedsiębiorców, z którymi znajdują się oni w sporze,
  • pomoc w sporządzeniu pozwu lub w wytoczeniu powództwa,
  • wstępowanie za ich zgodą do prowadzonego postępowania,
  • wchodzenie w rolę oskarżyciela publicznego w sprawach dotyczących wykroczenia na ich szkodę.

Rzecznik konsumentów a Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów

Opisując kompetencje miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, warto jeszcze podkreślić różnicę pomiędzy zakresem ich działalności a rolą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas gdy rzecznicy mogą zaoferować bezpłatną pomoc potrzebujących w ich indywidualnych sprawach, UOKiK interweniuje tylko w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Gdzie uzyskać pomoc?

Kredytobiorca, który chce uzyskać pomoc w przypadku sporu z bankiem, powinien udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta (gdy rzecznik jest powoływany przez prezydenta miasta). Zazwyczaj nie są przy tym potrzebne żadne dodatkowe wnioski pisemne, a żeby uzyskać poradę, konsument nie musi nawet wychodzić z domu – rzecznicy udzielają pomocy także telefonicznie oraz mailowo. Spis rzeczników odnaleźć możemy na stronie internetowej UOKIK-u.

Warto przy tym zaznaczyć, że taką drogę rozwiązania problemu można wybrać w przypadku, gdy wcześniejsze postępowanie reklamacyjne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Sprawdź też: Reklamacja w banku - kiedy i jak ją złożyć, żeby została rozpatrzona pozytywnie?

Pomoc konsumencką możemy również uzyskać:

  • na infolinii prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich: 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00),
  • w Centrum E-Porad konsumenckich, prowadzonym przez Federację Konsumentów: porady@dlakonsumentow.pl.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (02.12.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
899 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora