Sposoby na poprawę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

2015-04-16 08:05:01

Firmy, szczególnie młode, często muszą korzystać z dodatkowego finansowania. Nie zawsze jednak mogą liczyć na kredyt ze względu na niską zdolność kredytową. Jak mogą ją poprawić?

Często poruszanym tematem jest zdolność kredytowa w odniesieniu do osób fizycznych. Czy możemy mówić o zdolności kredytowej przedsiębiorstwa? Jeśli tak to, czy wpływ na nią maja takie same czynniki jak w przypadku osób indywidualnych?

Brak historii kredytowej

Problemy ze zdolnością kredytową w przypadku nowych firm zwykle związane są z brakiem historii kredytowej, co automatycznie obniża ich wiarygodność w oczach banku. A czym w ogóle jest zdolność kredytowa? Jest to nic innego jak zdolność podmiotu ubiegającego się o kredyt do spłaty zobowiązania w umownych terminach płatności. Pamiętajmy, że spłata zadłużenia obejmuje pożyczony kapitał wraz z odsetkami.

W przypadku osób fizycznych wyliczając zdolność kredytową bank uwzględnia m.in. wysokość osiąganych przez kredytobiorcę dochodów, ponoszone przez niego wydatki, wiek, okres, na jaki dane zobowiązanie ma zostać zaciągnięte. A co brane jest pod uwagę w przypadku starania się firmy o kredyt?

Najważniejsze - zestawienie przychodów i rozchodów

Podczas wyliczania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa pod uwagę brane jest przede wszystkim zestawienie przychodów i rozchodów firmy ponoszonych w każdym miesiącu. Istotna jest także branża, w której prowadzona jest działalność, jak również to jak dług firma funkcjonuje na rynku. Warto również zadbać o brak zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym. Nie bez znaczenia jest też sytuacja finansowa właścicieli firmy. Bank sprawdzi ich wiek, stan cywilny, wykształcenie, posiadane konta bankowe, a także historię kredytową.

W przypadku oceny zdolności kredytowej firmy ważne mogą się okazać aktywa firmy, takie jak: gotówka, lokaty, papiery wartościowe. Jeśli staramy się o kredyt na nową działalność lub innowacyjne rozwiązanie, warto także przedstawić biznesplan - bank będzie mógł ocenić, jakie szanse na powodzenie ma inwestycja.

Jakie zabezpieczenia?

W przypadku starania się o kredyt dla firmy istotne są jego zabezpieczenia. Mogą to być zabezpieczenia za pomocą środków firmy, a czasem także te nienależące do właścicieli działalności. Jako zabezpieczenie wykorzystać można różnego rodzaju majątek i hipoteki firmy, które mogą stanowić wartość dla banku. Rzeczoznawca wyceni wartość przedmioty, jednak wartość rzeczywista przedmiotu, może być większa niż ta, na którą wyceni ją bank. Jako zabezpieczenia wskazać można także aktywa, ze względu na łatwość w ich spieniężeniu.

Tabele amortyzacyjne

Problemem przy staraniu się o kredyt może być amortyzacja środków trwałych. Wpływa ona na obniżenie przychodu. Oznacza to, że bank może nie odliczyć amortyzowanych środków od kosztów uzyskania przychodu. To z kolei wpływa na niższą zdolność kredytową. Warto w takiej sytuacji do wniosku kredytowego dołączyć tabele amortyzacyjne. Warto przekazać dowodów zakupu środków trwałych i wyjaśnić, jaki mają wpływ na przychodu firmy. Możliwe, że po otrzymaniu takich dokumentów bank uwzględni wyższy przychód firmy.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam