Bank może odmówić wypłaty transzy kredytu budowlanego

2015-02-28 16:01:51

Budując dom systemem gospodarczym, kredytobiorca próżno może liczyć na jednorazową wypłatę pożyczanych pieniędzy. Będzie się to działo etapami. W jakich sytuacjach bank może odmówić wypłaty kolejnej transzy kredytu?

To, w jaki sposób zostanie wypłacony kredyt hipoteczny, zależy w głównej mierze od jego przeznaczenia. Jeżeli za pożyczone środki planujemy zakup mieszkania, kwota kredytu zostanie wypłacona jednorazowo - w całości. W przypadku, kiedy decydujemy się na budowę domu (kredyt budowlany) lub na zakup mieszkania na rynku pierwotnym (gdy inwestycja nie została jeszcze ukończona), wtedy musimy liczyć się z tym, że kredyt zostanie wypłacony przez bank w postaci transz.

Czym są transze?

Transza to nic innego jak część kredytu udzielonego wcześniej przez instytucję finansową. Kwoty poszczególnych wypłat przekazywane są budującemu nieruchomość zgodnie z harmonogramem wypłat, który jest z kolei załącznikiem do umowy kredytowej.

Tego typu "raty" wypłacane są przez banki tylko po spełnieniu określonych warunków co do postępu prac budowlanych. Bank w tym celu weryfikuje postęp realizacji inwestycji, oceniając czy zostały spełnione wszystkie warunki, aby możliwe było przekazanie kolejnej części kredytu.

Kiedy bank może odmówić kolejnej wypłaty?

Podzielenie kwoty wypłaconego kredytu na kilka transz (najczęściej trzy lub cztery) pozwala bankowi na monitorowanie właściwego, zgodnego z zapisami umowy wykorzystania powierzonych środków finansowych. Jeżeli kredytobiorca nie rozliczy się z poprzedniej transzy lub wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem, bank może odmówić przekazania reszty pieniędzy - może nie wypłacić następnej transzy.

Karencja

W przypadku wypłaty kredytu w transzach kredytobiorcę obowiązuje karencja w spłatach zadłużenia. Oznacza to, że reguluje on tylko kwotę narosłych odsetek od powstałego zadłużenia. Pełną ratę kredytu zaczyna spłacać dopiero wtedy, kiedy bank uruchomi już ostatnią transzę.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam