Kiedy niespłaconym kredytem zajmie się komornik?

2014-04-10 17:04:00

Niepodjęcie z bankiem rozmów o nieuregulowanym kredycie może spowodować, że długiem zajmie się komornik.

Z niespłaceniem kredytu wiąże się ryzyko, że pożyczka trafi do egzekucji komorniczej. Przekazanie sprawy sądowi celem nadania długowi przez bank czy firmę windykacyjną tytułu egzekucyjnego to ostateczność. Banki zawsze podejmują próby kontaktu z osobami, które nie regulują zobowiązań. Do klientów są wysyłane w formie listownej monity, a pracownicy banku kontaktują się z dłużnikami telefonicznie.

Sprawdź też: Kiedy i które długi się przedawniają?

Bank może skierować sprawę do sądu lub sprzedać dług firmie windykacyjnej wtedy, gdy klient odmawia współpracy i polubownego rozwiązania sprawy lub unika kontaktu z bankiem. Odmowa spłaty zobowiązania to najgorsze rozwiązanie. Najlepiej jest znaleźć porozumienie z wierzycielem.

Wakacje kredytowe

Dobrze wiedzieć, że w wielu instytucjach bankowych można wykorzystać wakacje kredytowe, czyli okres czasowego zwolnienia z rat. Negocjacje z wierzycielem pozwalają również na wydłużenie okresu spłaty przy zmniejszeniu wysokości comiesięcznej raty.

Prosto do sądu

Bank, który nie jest w stanie porozumieć się z nielojalnym pożyczkobiorcą, decyduje się na egzekucję prawną. Wierzytelność trafia do sądu, gdzie wystawiany jest tytuł egzekucyjny, który będzie realizowany przez komornika. W niektórych przypadkach na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, który trafia do realizacji ze strony komornika, bank może zdecydować się na ściąganie wierzytelności bez rozpatrywania sprawy przed sądem.

Bank może sprzedać Twój dług

Bank w drodze cesji wierzytelności może sprzedać zobowiązanie innemu podmiotowi, czyli firmie windykacyjnej. Nie musi to być dla klienta niekorzystnym rozwiązaniem. W odróżnieniu od komornika, firmy windykacyjne nie mają możliwości przejmowania pensji czy zajmowania mienia dłużnika. Firma windykacyjna prowadzi negocjacje mające na celu ugodę odnośnie do danego zobowiązania. Nierzadko można wówczas liczyć na rozwiązania niespotykane w przypadku negocjacji z działami windykacji w bankach.

Sprawdź też: 5 sposobów na zaległe raty kredytowe

Firma windykacyjna bardzo często proponuje rozłożenie długu na niższe raty, wydłużenie okresu kredytowania i dopasowanie spłaty do sytuacji finansowej dłużnika. Niechęć do współpracy z firmą windykacyjną, czyli nieodbieranie telefonów czy odmowa spłaty po rozłożeniu długu na mniejsze części sprawiają, że kredytobiorca może zostać zgłoszony do rejestru dłużników.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam