Jak uniknąć komornika?

2013-12-12 09:48:00

Czy wiesz, co zrobić, gdy pojawią się problemy ze spłatą rat kredytowych? Zobacz, jak poradzić sobie z zaległościami płatniczymi, by uniknąć egzekucji komorniczej.

Trudności na rynku pracy, a zwłaszcza kryzys finansowy, który dotknął gospodarki krajów europejskich, przełożyły się na sytuację, w której coraz większa liczba klientów zaczyna mieć problemy z regularnym spłacaniem zaciągniętych pożyczek. Szczególnie kredyty hipoteczne, które są zobowiązaniami długoterminowymi, stają się dużym obciążeniem dla dłużników. Zaległości płatnicze często wynikają z czasowej utraty płynności finansowej, co może być skutkiem zwolnienia z pracy lub niespodziewanych, dużych wydatków. W takiej sytuacji wiele osób boi się, że bank skieruje sprawę do sądu, co doprowadzi ostatecznie do egzekucji komorniczej. Dla banku wypowiedzenie umowy kredytowej jest równie niemile widzianym rozwiązaniem, jak dla samego klienta. Z tego powodu banki dopiero w ostateczności decydują się na rozwiązanie umowy kredytu.

Co zrobi bank z klientem, który nie spłaca długu?

Bank może oczywiście w każdym momencie, poprzez wykorzystanie dokumentów podpisywanych w umowie kredytowej wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Taki dokument jest automatycznie akceptowany na drodze sądowej. Zanim windykatorzy zdecydują się na taki krok, kontaktują się w różnej formie z dłużnikami. Kontakt następuje z reguły drogą telefoniczną oraz w formie listownych powiadomień. Niestety za takie monity konsument musi słono płacić. Bank nalicza również odsetki karne od zaległej kwoty. Maksymalna, dopuszczalna prawem wysokość odsetek karnych sięga czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. W wielu przypadkach kredytodawcy naliczają oczywiście oprocentowanie maksymalne. Gdy z dłużnikiem nie ma kontaktu, bank wysyła również komunikat do BIK, co wpływa na utrudnienie zaciągnięcia nowych kredytów przez nierzetelnego konsumenta. Informacja o zaległościach w spłacie, która wpłynie do BIK może być przechowywana nawet do pięciu lat po spłacie zobowiązania.

Co czeka dłużników opóźniających się z ratami?

Klienci, którzy mają trudności ze spłatą zobowiązań na rzecz banku, nie powinni unikać kontaktu z wierzycielem. Najlepszym rozwiązaniem jest powiadomienie kredytodawcy o możliwym opóźnieniu z ratą kredytu jeszcze przed terminem jej wymagalności. Bank może zaoferować nam różne sposoby rozwiązania problemów finansowych, które są w stanie pomóc konsumentowi, borykającemu się z nadszarpniętym budżetem domowym.

Do rozwiązań stosowanych najczęściej zaliczają się: wakacje kredytowe, wydłużenie okresu, w jakim spłacany będzie kredyt, karencja lub konsolidacja. Wydłużenie okresu spłaty pozwala na zmniejszenie wysokości raty, jaką klient musi wpłacać w każdym miesiącu. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które wiedzą o długoterminowych problemach finansowych. Dla osób z przejściowymi trudnościami lepszym rozwiązaniem jest karencja w spłacie kredytu, czyli zawieszenia spłaty części kapitałowej raty i spłacanie jedynie części odsetkowej. Wakacje kredytowe pozwalają na czasowe zawieszenia spłaty całej raty kredytowej.

 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam