Zobowiązanie

Zobowiązanie

Zobowiązanie to zobligowanie się jednej ze stron umowy do wykonania danego świadczenia na rzecz drugiej strony w określonym czasie lub pod określonymi warunkami.

Zobowiązania kredytobiorców i banku

Bodaj najczęściej terminu „zobowiązanie” używa się w nawiązaniu do kredytu bankowego. Zaciągnięcie kredytu czy pożyczki oznacza posiadanie zobowiązania  wobec banku. Spłata zobowiązania następuje zwykle w comiesięcznych ratach, składających się z części kapitałowej (z tej części spłacana jest kwota zaciągniętego kredytu) i odsetkowej (stanowiącej wynagrodzenie banku). Zobowiązanie ustaje w momencie całkowitej spłaty kredytu przez dłużnika.

Z drugiej strony, każda lokata bankowa czy nawet środki na rachunku w banku są zobowiązaniem banku wobec deponenta (to kredyt udzielony bankowi). Po czasie trwania lokaty bank obliguje się je zwrócić, wraz z należnymi klientowi odsetkami. Banki mogą mieć zobowiązania także w stosunku do banku centralnego, przedsiębiorstw, a także sektora finansowego (m.in. innych banków) i budżetowego.

Inne zobowiązania banku

Istnieją też inne zobowiązania banków, które mogą dojść do skutku dopiero pod pewnymi warunkami. Przykładem jest gwarancja bankowa. To pisemne zobowiązanie się banku do zapłaty określonej sumy na rzecz beneficjenta (kontrahenta zleceniodawcy gwarancji) w przypadku, gdy nie zostaną wypełnione przez zleceniodawcę zobowiązania wobec swego kontrahenta (będące przedmiotem gwarancji). Przykładowo - w przypadku umowy gwarancji należytego wykonania kontraktu (zawartej przez bank z firmą A), bank zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz podmiotu zlecającego realizację umowy (firmy B) określonej sumy, gdyby wykonawca (czyli firma A - zleceniodawca gwarancji bankowej) nie wywiązał się z umowy.

Innym przykładem zobowiązania banku jest np. akredytywa, czyli pisemne zobowiązanie banku otwierającego akredytywę, wystawione na zlecenie importera, do wypłacenia lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty na rzecz eksportera po spełnieniu przez niego określonych warunków (zwykle - przekazanie dokumentów towaru).


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Ranking kredytów gotówkowych - kwiecień 2017
Kwiecień to jeden z trudniejszych okresów w bieżącym roku. Wynika to z faktu, że w miesiącu tym ponosimy wydatki związane z organizacją Świąt Wielkanocnych oraz przygotowaniami do długiego weekendu majowego. Niestety każde z tych wydarzeń wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych. Jedną z metod na pozyskanie pieniędzy na ich sfinansowanie jest zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Sprawdźmy, który bank ma w swojej ofercie najlepszy taki produkt.
Ranking kredytów gotówkowych - marzec 2017
Zakup prezentów, organizacja Świąt czy wyjazd na ferie - to tylko wybrane wydarzenia, jakie w ostatnich miesiącach negatywnie wpływały na stan budżetów domowych wielu osób. Jednym z produktów, dzięki któremu można naprawić tę sytuację jest zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Porównywarka finansowa Comperia.pl sprawdziła właśnie gdzie szukać najlepszego z nich.
Ranking kredytów hipotecznych - luty 2017
Choć aura za oknem nie sprzyja przeprowadzaniu transakcji na rynku nieruchomości, to warto jednak poświęcić teraz trochę czasu i rozejrzeć się za swoim wymarzonym domem lub mieszkaniem. Trzeba jednak wiedzieć, że bez względu na to jaka nieruchomość nas interesuje to jej zakup wymaga dużych nakładów finansowych. Pomocne w rozwiązaniu tego problemu może być zaciągnięcie kredytu hipotecznego w jednym z banków. Zobaczmy która z instytucji oferuje dziś najlepsze rozwiązania.
Ranking kredytów hipotecznych - styczeń 2017
Dom, mieszkanie, czy zwykła działka budowlana - powodów, dla których ludzie zaciągają kredyty hipoteczne jest naprawdę wiele. Należy jednak pamiętać o tym, że bez względu na to jakie jest przeznaczenie danego zobowiązania, to warto zadbać by było ono uruchomione na atrakcyjnych warunkach. Porównywarka finansowa Comperia.pl sprawdziła właśnie gdzie należy szukać takich produktów.
Co to jest kredyt konsolidacyjny i do czego służy?
Kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie dla osób, którym grożą problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych. Kiedy dokładnie warto zdecydować się na połączenie posiadanych pożyczek?