Zdolność kredytowa. Jak jest obliczana? Co oznacza? I jak ją poprawić?

Zdolność kredytowa to kluczowy element, gdy staramy się o pieniądze. Banki i inne instytucje finansowe oceniają zdolność kredytową, aby określić, czy pożyczkobiorca jest w stanie spłacić zobowiązanie.

W tym artykule przyjrzymy się, jak są obliczane oceny kredytowe, co właściwie oznaczają dla pożyczkobiorców i jak można poprawić swoją zdolność kredytową przed złożeniem wniosku o kredyt.

Jak obliczana jest zdolność kredytowa?

Ocena zdolności kredytowej jest procesem skomplikowanym i uwzględnia wiele czynników. Każda instytucja finansowa może stosować nieco inne metody, jednak podstawowe elementy są zazwyczaj podobne. Poniżej przedstawiamy kluczowe czynniki brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej.

Historia kredytowa

 • Terminowość spłat. Regularne spłacanie zobowiązań bez opóźnień ma pozytywny wpływ na zdolność kredytową.
 • Rodzaj i liczba zobowiązań. Różnorodność i liczba posiadanych kredytów, kart kredytowych i innych zobowiązań finansowych.
 • Długość historii kredytowej. Im dłuższa i bardziej pozytywna historia kredytowa, tym lepiej.

Dochody i wydatki

 • Stałe dochody. Stabilne i regularne źródło dochodów jest kluczowym czynnikiem.
 • Stosunek dochodów do wydatków. Analiza, jak duża część dochodów jest przeznaczana na spłatę istniejących zobowiązań.

Aktywa i zabezpieczenia

 • Posiadane aktywa. Nieruchomości, oszczędności i inne wartościowe zasoby, które mogą być użyte jako zabezpieczenie kredytu.
 • Gwarancje. Możliwość zabezpieczenia kredytu przez poręczycieli lub inne formy gwarancji.

Inne czynniki

 • Stan cywilny i liczba osób na utrzymaniu. Wpływa na ocenę zdolności do spłaty kredytu.
 • Rodzaj zatrudnienia. Stabilność zatrudnienia i rodzaj umowy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie).

Dlaczego ocena zdolności kredytowej jest tak ważna?

Ocena zdolności kredytowej ma bezpośredni wpływ na możliwość uzyskania kredytu oraz warunki, na jakich kredyt zostanie udzielony. Co oznacza dla pożyczkobiorców?

Dostępność kredytu

 • Pozytywna ocena. Zwiększa szanse na uzyskanie kredytu.
 • Negatywna ocena. Może skutkować odmową udzielenia kredytu.

Warunki kredytu

 • Oprocentowanie. Wyższa zdolność kredytowa często oznacza niższe oprocentowanie.
 • Kwota kredytu. Lepsza zdolność kredytowa umożliwia uzyskanie wyższej kwoty kredytu.
 • Okres spłaty. Możliwość negocjowania dłuższego okresu spłaty przy lepszej zdolności kredytowej.

Jak można poprawić swoją zdolność kredytową?

Przygotowanie się do złożenia wniosku o kredyt może wymagać sporo czasu, ale są konkretne kroki, które można podjąć, aby poprawić swoją zdolność kredytową.

 • Spłacaj zobowiązania terminowo

Regularne i terminowe spłacanie obecnych zobowiązań kredytowych jest podstawą dobrej historii kredytowej.

 • Zmniejsz zadłużenie

Staraj się zmniejszyć swoje obecne zadłużenie, aby obniżyć stosunek zadłużenia do dochodów.

 • Zwiększ dochody

Poprawa dochodów, chociażby poprzez dodatkową pracę lub podwyższenie wynagrodzenia, pozytywnie wpłynie na zdolność kredytową.

 • Unikaj zbyt częstego składania wniosków kredytowych

Częste składanie wniosków o kredyt może negatywnie wpływać na Twoją ocenę kredytową. Staraj się składać wnioski tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

 • Dbaj o różnorodność kredytową

Posiadanie różnorodnych zobowiązań kredytowych (np. kredyt hipoteczny, karta kredytowa, kredyt samochodowy) może korzystnie wpływać na ocenę kredytową, pod warunkiem że wszystkie zobowiązania są spłacane terminowo.

 • Monitoruj swoją historię kredytową

Regularne sprawdzanie swojej historii kredytowej pozwala na wczesne wykrycie i skorygowanie ewentualnych błędów.

 • Posiadaj aktywa

Posiadanie aktywów, takich jak nieruchomości, oszczędności czy inwestycje, może zwiększyć Twoją wiarygodność kredytową.

Ocena zdolności kredytowej jest kluczowym elementem w procesie uzyskiwania kredytu. Zrozumienie, jak jest obliczana i co oznacza dla pożyczkobiorców, pozwala lepiej przygotować się do złożenia wniosku o kredyt. Podejmując odpowiednie kroki, można znacząco poprawić swoją zdolność kredytową, co otwiera drzwi do lepszych warunków kredytowych i większych możliwości finansowych.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam