W marcu RPP po raz kolejny obniżyła stopy procentowe

2013-03-06 14:34:38

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych, tym razem o 50 pkt. bazowych. Łącznie stopy procentowe spadły o 1,50 pkt. proc.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że od 6 marca stopy procentowe będą niższe o 0,50 pkt. proc. Oznacza to, że stopa referencyjna wyniesie 3,25 proc., stopa lombardowa 4,75 proc., depozytowa 1,75 proc., a stopa redyskonta weksli 3,50 proc.


Decyzja RPP zaskoczyła rynek, który oczekiwał spadku stóp procentowych, ale o 25 pkt. bazowych. Od pierwszej obniżki w listopadzie 2012 roku, otwarcie mówi się o cyklu luzowania polityki monetarnej. Wskaźnik inflacji znajduje się w zakładanym celu (wg Narodowego Banku Polskiego jest to 2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 pkt. proc.). W tej sytuacji RPP ma możliwość dalszych cięć stóp procentowych. A to może nastąpić w świetle pogarszających się wyników polskiej gospodarki.

Obniżka stóp procentowych powinna mieć korzystny wpływ na koszty kredytów dla przedsiębiorstw oraz dla klientów indywidualnych, a to z kolei wpływa na pobudzenie popytu i wzrostu gospodarczego.

Decyzja RPP jest dobrą wiadomością dla wszystkich posiadaczy kredytów hipotecznych w złotych. Wysokość rat takich zobowiązań zależy od oprocentowania, a to jest sumą stałej marży banku i zmiennej stopy WIBOR. Wraz z obniżaniem się stóp procentowych spadają stopy WIBOR, a więc spada oprocentowanie kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych i raty tych kredytów.

W dniu ogłoszenia decyzji RPP stopa WIBOR 3M wynosiła 3,71, podczas gdy pół roku temu było to nawet 5,13 proc. Zmiana ta przekłada się na znaczące obniżenie raty kredytów hipotecznych. W porównaniu z sierpniem 2012 roku rata modelowego kredytu na 30 lat, na 300 tys. zł, zaciągniętego z marżą 1,15 proc. spadła już o ponad 235 zł miesięcznie! Jest to znaczna ulga dla tysięcy Polaków mających kredyty hipoteczne zaciągnięte w złotych.

Dobrą informacją dla kredytobiorców jest również spadek maksymalnego oprocentowania kredytów. Zgodnie z ustawą antylichwiarską, nie może ono przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Oznacza to, że po decyzji RPP parametr ten nie może przekroczyć 19 proc.

Obniżka stóp wpłynie z kolei negatywnie na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Utrzymany zostanie trend spadku oprocentowania depozytów bankowych dla klientów indywidualnych.
Marta Ośko
Comperia.pl

Marta Ośko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam