W lutym kolejna obniżka stóp procentowych przez RPP

2013-02-06 13:11:40

Obniżka stóp procentowych o 25 pkt. bazowych – taką decyzję podjęła RPP na dwudniowym posiedzeniu w dniach 5 – 6 lutego 2013 r. W ostatnich 3 miesiącach Rada podejmowała takie same decyzje, a to oznacza, że od początku cyklu stopy procentowe spadły już o 100 pkt. bazowych

Od 7 lutego stopy procentowe będą niższe o kolejne 0,25 pkt. proc. Stopa referencyjna wyniesie 3,75 proc., stopa lombardowa 5,25 proc., depozytowa 2,25 proc., a stopa redyskonta weksli 4 proc.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Wprawdzie po trzech poprzednich decyzjach o spadku stóp procentowych członkowie RPP sugerowali wstrzymanie się z dalszymi obniżkami w lutym, ale kiepskie dane napływające w ostatnich tygodniach z polskiej gospodarki zmieniły to nastawienie.

Głównym celem RPP jest dbanie o stabilność cen w Polsce. W praktyce Rada Polityki Pieniężnej stara się realizować cel inflacyjny NBP, który wynosi 2,5 proc. z maksymalnym odchyleniem +/- 1 pkt proc. Inflacja jest pod kontrolą. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że inflacja rok do roku za grudzień wyniosła 2,4 proc. To daje Radzie możliwość wsparcia polskiej gospodarki obniżkami stóp procentowych.

Po obniżce stóp procentowych kredyty dla przedsiębiorstw oraz dla klientów detalicznych powinny być tańsze, a to wpływa na pobudzenie popytu i wzrostu gospodarczego.

Warto pamiętać, że wysokość rat kredytów hipotecznych zależy od oprocentowania, a to jest sumą stałej marży banku i zmiennej stopy WIBOR. Wraz z obniżaniem się stóp procentowych spadają stopy WIBOR, spada oprocentowanie kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych i raty tych kredytów.

6 lutego, a więc w dniu decyzji RPP stopa WIBOR 3M wynosiła 3,88 proc., podczas gdy pół roku temu było to nawet 5,13 proc. A to przekłada się na dużo niższe raty kredytów hipotecznych. W porównaniu z sierpniem 2012 roku rata modelowego kredytu na 30 lat, na 300 tys. zł, zaciągniętego z marżą 2,3 proc. spadła już o 220 zł miesięcznie! Jest to znaczna ulga dla tysięcy Polaków mających kredyty hipoteczne zaciągnięte w złotych.

Kolejną dobrą informacją dla kredytobiorców jest spadek maksymalnego oprocentowania kredytów. Nie może ono przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Wraz z jej spadkiem, spada oprocentowanie np.: niektórych kart kredytowych. Te, które przed decyzją RPP były oprocentowane na 22 proc., po decyzji będą mogły być oprocentowane maksymalnie na 21 proc.

Złą informacją jest natomiast spadek oprocentowania lokat i rachunków oszczędnościowych w bankach. Wraz z kolejnymi obniżkami stóp procentowych banki znów obniżą oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych. Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl

Marcin Zienkiewicz

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam