Standardowy kredyt gotówkowy

2009-07-27 00:00:00

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel. Kwota kredytu wypłacana jest w całości na konto wskazane przez kredytobiorcę lub w gotówce w oddziale banku. Kredyt trzeba spłacać w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych.

Dowód tożsamości i wypełniony wniosek kredytowy - to podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu. Kredytobiorca musi przedstawić też zaświadczenie o osiąganych dochodach, na podstawie których bank ocenia zdolność kredytową. W przypadku emerytów i rencistów banki wymagają przedstawienia odcinka renty lub emerytury.

Wstępną decyzję kredytową, a więc informację o tym, czy otrzymamy kredyt i w jakiej wysokości, banki gotowe są podjąć już w chwili składania wniosku. Ostateczna decyzja uzależniona będzie od historii kredytowej wnioskodawcy. Żeby to sprawdzić, banki korzystają z bazy Biura Informacji Kredytowej, które gromadzi dane o wcześniej spłacanych zobowiązaniach. Opóźnienia w spłacie innych kredytów w przeszłości mogą więc spowodować, że bank odmówi nam kredytowania.

Jeżeli decyzja kredytowa jest pozytywna, następuje ustanowienie zabezpieczeń kredytu, którym najczęściej jest weksel in blanco. Innym zabezpieczeniem wymaganym przez banki może być też zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu (z reguły przy wyższych kwotach kredytu), a także – w przypadku osób o gorszej kondycji finansowej – poręczenie osób trzecich. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu może być ubezpieczenie.

Kredyty gotówkowe udzielane są z reguły maksymalnie na 6-7 lat. Z reguły jednak maksymalny okres kredytowania powinien pokrywać się z okresem, na jaki mamy podpisaną umowę o pracę. W bardziej komfortowej sytuacji znajdują się więc wnioskodawcy, którzy posiadają umowę na czas nieokreślony.

Za co zapłacimy
Kredyty gotówkowe, obok kart kredytowych, należą do najdroższych produktów oferowanych przez banki. Ich średnie oprocentowanie nominalne wynosi powyżej 15 proc. Warto przy tym pamiętać, że maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego nie może przekroczyć 4-krotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Zazwyczaj banki uzależniają poziom oprocentowania od kwoty kredytu lub okresu kredytowania.

Oprócz kosztu odsetkowego, zapłacimy jednorazową prowizję za udzielenie kredytu. Jej poziom nie może przekroczyć 5 proc. kwoty kredytu, co reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. W niektórych bankach obowiązkowo będzie trzeba też wykupić ubezpieczenie kredytu, chroniące kredytobiorcę m.in. od następstw nieszczęśliwych wypadków czy utraty pracy. Wykupując z kolei nieobowiązkowe ubezpieczenie można liczyć, choć nie jest to regułą, na niższe oprocentowanie czy obniżoną prowizję. Zakres ochrony ubezpieczeniowej warto jednak dokładnie sprawdzić, jak również tzw. wykluczenia, czyli sytuacje, kiedy firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania.

Rata i oprocentowanie
Klienci mogą wybrać kredyt w wariantach rat równych lub malejących (w części banków dostępna jest tylko jedna opcja). W pierwszym przypadku każda rata w całym okresie kredytowania będzie taka sama. Druga opcja polega na tym, że w pierwszym okresie spłaty płacić będziemy wyższe raty kapitałowo-odsetkowe (niż w systemie rat równych), które maleć będą z każdym miesiącem.

Do wyboru jest też system oprocentowania stałego lub zmiennego. Oprocentowanie stałe gwarantuje nam taki sam poziom oprocentowania w całym okresie kredytowania. Z takim systemem można spotkać się w przypadku kredytów krótkoterminowych, na przykład udzielanych na okres do jednego roku.

W systemie oprocentowania zmiennego wysokość rat kredytowych może się wahać w trakcie spłaty kredytu, w praktyce najczęściej w górę. Wpływ na zmianę oprocentowania mogą mieć czynniki makroekonomiczne, na przykład poziom inflacji. W takiej sytuacji banki zobowiązane są przesłać nowy harmonogram spłat, uwzględniający wyższe oprocentowanie.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam