Spready bankowe w listopadzie-spadek, ale tylko w ujęciu procentowym

2010-12-20 16:30:42

Na przestrzeni listopada wartość średniego rynkowego spreadu określającego różnicę pomiędzy kursem kupna i sprzedaży walut obcych w polskich bankach malała w ujęciu procentowym zgodnie dla wszystkich najważniejszych walut. Najsilniejszy spadek dotyczył dolara amerykańskiego – spread na parze USD/PLN zanurkował niemal o 20 pkt. bazowych i zatrzymał się na poziomie 5,79 proc. W przypadku euro i franka szwajcarskiego obniżka miała dużo łagodniejszy charakter, mieszcząc się w granicach 5-10 pkt. bazowych.

Nie mniej jednak zaszłe zmiany nie wynikają z nowego kierunku polityki cenowej banków, lecz są wyłączną konsekwencją wahań kursowych. Pomijając niewielkie jedno- lub dwugroszowe odchylenia, średnie wartości spreadów wyrażonych kwotowo utrzymują się na niezmienionym poziomie już niemal 2 lata. Ich ostatnie istotne modyfikacje miały miejsce w ostatnim kwartale 2008 r. i w początkowych miesiącach 2009 r., a więc bezpośrednio po wybuchu światowego kryzysu finansowego utożsamianego z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. To właśnie wtedy banki masowo nabrały awersji do ryzyka i znacząco zwiększyły widełki cenowe między kursem kupna i sprzedaży walut obcych. Od tamtego czasu średni spread w ujęciu kwotowym dla dolara, franka i euro w stosunku do złotego oscyluje odpowiednio wokół 18, 19 i 25 groszy.

Procentowy wzrost spreadów w listopadzie to zatem efekt deprecjacji złotego, który mocno tracił na wartości szczególnie w stosunku do amerykańskiej waluty. Przełomowym momentem okazała się decyzja Fed-u dotycząca wdrożenia programu skupu rządowych obligacji o wartości 600 mld USD, która wybiła kurs pary USD/PLN z 5-miesięcznego trendu spadkowego, choć na zdrowy rozum powinna w dłuższej perspektywie osłabić dolara. Oliwy do ognia dolała Irlandia, która oficjalnie zwróciła się do swoich sojuszników o pomoc finansową i wywołała chwilową panikę wśród inwestorów na całym świecie. W efekcie odpływ kapitału z rynków krajów wschodzących, w tym z Polski, definitywnie pogrążył złotego.

Wprawdzie irlandzki kryzys został póki co przytłumiony, to jednak zagrożeń dla stabilności złotego jest więcej. W kolejce do bankructwa stoją kolejne europejskie kraje. Jeśli UE i MFW będą zmuszone ratować także Hiszpanię czy Portugalię, to nawet rekordowo wysoka dynamika wzrostu PKB w polskiej gospodarce nie uchroni złotego przed deprecjacją. Jak będzie naprawdę – tego nie wiadomo, gdyż zachowanie się kursów walutowych jest nieobliczalne i ich długoterminowa prognoza przypomina trochę wróżenie z fusów… Dlaczego wysokość spreadów jest tak ważna dla kredytobiorców? Kursy kupna i sprzedaży obcej waluty są odpowiednio kursami przeliczeniowymi przy wypłacie kredytów walutowych i ich późniejszej spłacie. Wynika z tego, że nawet przy założeniu zerowej stopy procentowej już w momencie otrzymania z banku pożyczki rozliczanej np. w euro lub frankach jesteśmy bankowi winni więcej niż faktycznie otrzymaliśmy.

Warto zwrócić uwagę, że zapisy Rekomendacji T, która jeszcze przed świętami w pełni wejdzie w życie, rodzą możliwość ominięcia kosztu związanego ze spreadem, ponieważ upoważniają klienta do żądania wypłaty kredytu walutowego bezpośrednio w obcej walucie zamiast w złotych. W połączeniu z obowiązującym prawem kredytobiorcy do dokonywania spłaty długu także w obcej walucie, taki przywilej stwarza szansę na tańsze refinansowanie starych kredytów walutowych właśnie z pominięciem kosztów spreadu.

Sylwester Góreczny
Analityk Comperia.pl

W jakiej walucie wybrać kredyt? Polski złoty czy waluta obca?

Zmiany poziomu spreadu walutowego wyrażonego w procentach w okresie wrzesień 2007-listopad 2010:

 
wrzesień 07
wrzesień 08
październik 09
styczeń 10
czerwiec 10
wrzesień 10
listopad 10
EUR
3,95%
4,96%
5,96%
5,85%
5,65%
5,95%
5,86%
CHF
4,52%
5,25%
6,51%
6,53%
6,32%
6,55%
6,50%
USD
4,11%
4,82%
5,94%
5,86%
5,71%
5,95%
5,79%

Zmiany poziomu spreadu walutowego wyrażonego w groszach w okresie wrzesień 2007- listopad 2010:
 
wrzesień 07
wrzesień 08
październik 09
styczeń 10
czerwiec 10
wrzesień 10
listopad 10
EUR
0,15 zł
0,17 zł
0,25 zł
0,24 zł
0,24 zł
0,24 zł
0,24 zł
CHF
0,11 zł
0,11 zł
0,18 zł
0,19 zł
0,19 zł
0,21 zł
0,20 zł
USD
0,11 zł
0,12 zł
0,17 zł
0,17 zł
0,20 zł
0,19 zł
0,17 zł

Zmiana średniego poziomu kursu spłaty kredytu w danej walucie wrzesień 2007- listopad 2010:
 
wrzesień 09
październik 09
listopad 09
styczeń 10
czerwiec 10
wrzesień 10
listopad 10
EUR
4,03 zł
4,34 zł
4,30 zł
4,20 zł
4,11 zł
4,06 zł
4,05 zł
CHF
2,66 zł
2,88 zł
2,87 zł
2,87 zł
3,23 zł
3,14 zł
3,05 zł
USD
2,77 zł
2,94 zł
2,89 zł
2,97 zł
3,42 zł
3,13 zł
2,97 zł

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam